kytica2Majte vždy zdravia celé hory, šťastia ako kvapiek v mori,

lásky nech Vám toľko patrí, ako snehu majú Tatry.

Vo štvrtok 18. mája 2017 pani Margita Kubačáková z úseku sociálnych vecí a rodiny s referentkou z úseku obecnej knižnice a kultúry Nikolou Zajacovou spoločne navštívili 5 domácnosti spoluobčanov, ktorí oslávili svoje krásne životné jubileá.

 

Boli nimi:

pani Veronika Minarčíková – 80 rokov

pani Mária Štefková, pani Terézia Valašíková - 85 rokov

pani Johana Zajacová - 94 rokov, pán Jozef Makuka - 93 rokov

 

 

Popriali im veľa zdravia, šťastia a Božieho požehnania a každému odovzdali i jubilejný darček.