thumb zlata svadba hazuchovci 01Človek ani nemá potuchy, otočí sa a čas uletí, tak sa dnes stalo, že 50 rokov nám to dalo.

Päťdesiat prekrásnych rokov, za ten čas sme urobili veľa šťastných krokov.

Svoje krásne životné jubileum ZLATEJ SVADBY dňa 21. 01. 2017 oslávili manželia Milan a Helena Kupšovci z Vysokej nad Kysucou a 04. 02. 2017 oslávili svoju krásnu ZLATÚ SVADBU aj manželia Štefan a Anna Hazukovci z Vyšného Kelčova (na fotografii).

Päťdesiat rokov v manželstve je päťdesiatkrát 365 spoločných dní, so všetkým, čo k tomu patrí hory a údolia, nádeje a sklamania, radosť i smútok.

Polstoročie spoločného života je udalosťou, ktorej oslava je dopriata iba máloktorým manželským párom. Prešli dlhú spoločnú cestu. Celým týmto úsekom života ich spájala predovšetkým vzájomná úcta, láska a porozumenie.

Jubilujúcim manželom prajeme do ďalšieho života ešte dlhé roky šťastného spolužitia naplneného láskou, zdravím, šťastím a spokojnosťou.