tulipanyDo tvojich spomienok už sa veľa zmestí, šťastie i slzy, chvíle bez bolesti.

Prajem telu zdravie, ruke pevný stisk, pokoj do srdca i nejaký ten zisk.

V piatok 10. marca 2017 pani Margita Kubačáková z úseku sociálnych vecí a rodiny s referentkou z úseku obecnej knižnice a kultúry Nikolou Zajacovou spoločne navštívili 5 domácnosti spoluobčanov, ktorí oslávili svoje krásne životné jubileá.

 

 

Boli nimi:

pán Ján Zavodník – 80 rokov

pani Mária Cipková, pani Mária Vavricová, pani Milina Zákopčanová - 85 rokov

pani Anna Feledíková - 90 rokov.

Popriali im veľa zdravia, šťastia a Božieho požehnania a každému odovzdali i jubilejný darček.