Miroslav CipárKaždoročne Kysucká kultúrna nadácia v spolupráci s mestom Čadca oceňuje významné osobnosti Kysúc. Návrhy na ocenenie predkladajú jednotlivé obce a mestá Kysúc a o konečnom ocenení vždy rozhodne Správna rada nadácie. Medzi ocenenými laureátmi v tomto kalendárnom roku bol, na veľkú radosť všetkých „vysočanov“, i známy slovenský maliar, grafik, sochár, dizajnér, ilustrátor a rodák z Vysokej nad Kysucou akademický maliar Miroslav Cipár - ocenený za výnimočné celoživotné výtvarné dielo.

Odovzdávanie ocenení Osobnosť Kysúc je každoročne neodmysliteľne spojené s Trojkráľovým koncertom, ktorého hlavným usporiadateľom je Mesto Čadca.

Nebolo tomu inak ani v tomto kalendárnom roku. V stredu 6. januára 2016 si po úvodnom hudobnom vystúpení Kysuckého komorného orchestra a novoročnom príhovore primátora mesta Čadca Ing. Milana Guru prevzali štyria laureáti, z rúk predsedu správnej rady Kysuckej kultúrnej nadácie Ing. Jozefa Markuliaka, ocenenie Osobnosť Kysúc.

Bohužiaľ z vážnych zdravotných dôvodov sa aktu odovzdávania ocenenia nemohol zúčastniť práve pán akademický maliar Miroslav Cipár a preto telefonicky poveril starostu obce Vysoká nad Kysucou Mgr. Antona Varechu o prevzatie ocenenia.

Galéria ocenených rodákov z Vysokej nad Kysucou s honorom Osobnosť Kysúc sa tak „rozrástla“ už na šesť osobností – Mgr. Pavol Kužma, Mgr. Amália Kužmová, Jozef Martikán, Mgr. Milan Pivko, PaedDr. Jaroslav Velička a akadamický maliar Miroslav Cipár.

Pánovi Cipárovi i touto cestou želáme skoré uzdravenie a o osbnom odovzdaní prevzatého ocenenia Vás budeme informovať.

thumb cipar osobnost kysuc2015 01

 

Akademický maliar Miroslav Cipár 

maliar, grafik, sochár, dizajnér, ilustrátor

8. 1. 1935 Vysoká nad Kysucou

Akademický maliar Miroslav Cipár sa narodil 8. januára 1935 vo Vysokej nad Kysucou. Študoval na Pedagogickej fakulte jazyk slovenský a výtvarnú výchovu a na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave grafiku a monumentálnu maľbu. Miroslav Cipár je všestranný výtvarník činný spoločensky a publicisticky. Bol zakladajúcim členom Verejnosti proti násiliu. V rokoch 1971 a 1972 pôsobil ako expert Children’s Book Trust v New Delhi. Je členom mnohých domácich a medzinárodných porôt (IBA Lipsko, Bienále Brno, Andersenova cena, Bienále ilustrácií Bratislava, Shankar’s Art Competition atď.)

Samostatne svoje práce vystavoval v Prahe, Havane, Paríži, Osake, Kobe, Tokiu, Berlíne, Kolíne nad Rýnom, Washingtone, Daytone, New Delhi, Londýne a v mnohých ďalších. Bol zakladajúcim členom Clubu grafikov v Bratislave. Získal viaceré domáce a zahraničné ceny a vyznamenania. Vydavateľské ceny: Mladé letá, Smena, zlatú a bronzové medaily IBA Lipsko (1970, 1977, 1989), Cenu ministerstva kultúry za Najkrajšiu knihu roka (1975, 1979, 1994, 2002), Cenu Ľudovíta Fullu (1979), Premio Grafico, Bologna (1978), Európsku cenu Univerzity v Padove (1979), zlaté medaily Bienále ilustrácií v Bratislave (1973, 1977), Aigle d’Or, Nice, Festival najkrajších kníh sveta (1972), Cenu primátora Bratislavy (2001) a od roku 2001 je nositeľom Radu Ľudovíta Štúra І. triedy.

 

Videovizitka oceneného akademického maliara Miroslava Cipára, ktorá bola odpremietaná pred samotným odovzdaním ocenenia ...

 

Fotografie zo slávnostného večera ...