thumb uvitanie deti november2015 21Na koho sa toto dieťa podobá,

na tvoj obraz, na môj, na oba ...

V pamätnej izbe E. A. Cernana vo Vysokej nad Kysucou v stredu 18. novembra 2015 ako malé hviezdičky zažiarili očká našich najmenších spoluobčanov, ktorých sme slávnostne privítali do života.

Po predstavení našich najmenších spoluobčanov, ktorými sú Klára Bavlšíková, Jakub Bonec, Andrej Záhumenský, Marek Hroš, Radovan Krkoška, Dominik Kubina, Timea Kufliková, Sofia Machovčáková, Peter Matejov, ich v slávnostnom príhovore privítal starosta obce Mgr. Anton Varecha. Rodičom poprial, aby trpezlivo budovali príbytok lásky, istoty, aby svojim deťom odovzdali životnú skúsenosť, múdrosť, poznanie, nech ich vychovávajú s vrúcnou trpezlivosťou a veľkorysou rodičovskou láskou.

Deťom zaželal pevné zdravie, veľa šťastia a radosti do všedných dní života. Po zápise rodičov do pamätnej knihy a odovzdaní darčekov, prítomným spríjemnili tieto chvíle pekným programom škôlkári a pani učiteľky zo Základnej školy s materskou školou E. A. Cernana.

 

Tu si môžete pozrieť fotografie z milej slávnosti. Ich autorom je Ing. Ján Lisko ...