thumb uvitanie deti jun2015 23Veľa je na svete krásnych a drahých vecí. Svet v sebe skrýva obrovské poklady a skvosty, ale narodenie dieťaťa je tým najzázračnejším  pokladom,  a najvzácnejším, najkrehkejším, najplnším  kvetom lásky, ktorého omamujúca vôňa nevyprchá až do konca života rodičov.

V stredu 17. júna 2015 sme privítali v pamätnej izbe E. A. Cernana najdrahšie a najvzácnejšie poklady, našich najmenších spoluobčanov: Miroslava Gracika, Jakuba Jurkyho, Lukáša Kubačáka, Dominiku Kubošnú, Pavla Najdeka, Kristínu Sýrovú, Matiasa Štvrtku, Simonu Umrianovú a Andrého Škorubu.

Po predstavení našich najmenších spoluobčanov ich v slávnostnom príhovore privítal starosta obce Mgr. Anton Varecha. Rodičom poprial, aby trpezlivo budovali príbytok lásky, istoty, aby svojim deťom odovzdali životnú skúsenosť, múdrosť, poznanie, nech ich vychovávajú s vrúcnou trpezlivosťou a veľkorysou rodičovskou láskou. Deťom zaželal pevné zdravie, veľa šťastia a radosti do všedných dní života.

Po zápise rodičov do pamätnej knihy a odovzdaní darčekov, prítomným spríjemnili tieto chvíle pekným programom deti a pani učiteľky z materskej školy.