Uvítanie detí do života – Jún 2014
Dieťa príde na svet ako malý zázrak.
Stačí, aby ho matka uzrela a začne ho milovať.
Zaplače, otvorí oči a je nekonečne jej.

thumb_uvitanie_jun2014_25Dieťa príde na svet ako malý zázrak.
Stačí, aby ho matka uzrela a začne ho milovať.
Zaplače, otvorí oči a je nekonečne jej.V pondelok 16. júna  2014 sme v pamätnej izbe E. A. Cernana slávnostne uvítali do života našich najmenších spoluobčanov: Bianku Čížovú, Katarínu Heskovú, Jakuba Holáka,  Alexandru Jantošovú, Olivera Michaliska, Kristínu Najdekovú, Filipa Štvrtku,  Matúša Zahatlana, Timeu Kavuliakovú, Petra Serafína, Adama Kubačáka a Vanesu Smižíkovú.
 
V slávnostnom príhovore starosta obce Mgr. Anton Varecha poprial rodičom, aby zo svojich detí vychovali ľudí čistého a otvoreného srdca, zaželal im veľa úspechov a optimizmu pri ich výchove, deťom veľa zdravia, v šťastí prežité detstvo, aby sa splnili ich túžby a ciele. Po zápise rodičov do pamätnej knihy a odovzdaní darčekov, privítali našich najmenších spoluobčanov pekným programom deti a pani učiteľky z materskej školy. 

Na tomto mieste Vám prinášame fotografie z tejto vzácnej udalosti ...