Matka – čo všetko v sebe skrýva jedno slovo.
Matka – jej úsmev, ktorý oslňuje, jej veľké srdce, ktoré skrýva nekonečnú lásku,
ale i lásku, ktorou plným priehrštím zahŕňa okolitý svet.
Matka je oceán i slnko, je to teplá ľudská dlaň a láskavé slovo.

thumb_den_matiek2014_10Matka – čo všetko v sebe skrýva jedno slovo.
Matka – jej úsmev, ktorý oslňuje, jej veľké srdce, ktoré skrýva nekonečnú lásku,
ale i lásku, ktorou plným priehrštím zahŕňa okolitý svet.
Matka je oceán i slnko, je to teplá ľudská dlaň a láskavé slovo.

Deň matiek, ktorý sa oslavuje vždy 2. májovú nedeľu, patrí k najkrajším sviatkom. V tomto sviatku sa odzrkadľuje nenahraditeľnosť a jedinečnosť matky. Veď každá mama cíti nielen slzy vo svojich očiach, úsmev nielen na svojich perách, ale pozerá a vidí, počúva a počuje všetkých naokolo.

Pri príležitosti tohto sviatku Obec Vysoká nad Kysucou privítala v nedeľu 11. mája 2014   mamy a staré mamy v sále kultúrneho domu, aby im v deň, ktorý je dňom ich uznania a ocenenia poďakovala za nekonečnú lásku, starostlivosť, obetavosť, trpezlivosť. V slávnostnom príhovore sa všetkým mamám prihovoril starosta obce Mgr. Anton Varecha, ktorý im poďakoval za vrelú materinskú lásku, nehu a obetavosť a zároveň im poprial pevné zdravie, veľa šťastia, aby ich materinská láska, ktorú rozdávajú, bola odmenená dobrotou, oddanosťou, úsmevom a láskou ich detí.

Nedeľné popoludnie prítomným spríjemnili svojimi vystúpeniami deti z materskej školy, Základnej školy E. A. Cernana, heligonkári zo skupiny Džarek a ľudová hudba Muzička spod Grúňa. Pre všetky prítomné mamy a staré mamy bolo pripravené i občerstvenie a malá pozornosť v podobe kvetu.