thumb_hlavacakovci_02I my chceme vám blahoželať
k vašej zlatej svadbe.
Nech vám ešte dlho zlaté slnko svieti
na tie roky zasiate tiež v zlatej siatbe.

Päťdesiatročnú spoločnú cestu života ZLATÚ SVADBU oslávili 24. novembra 2012 manželia Terézia a Štefan Hlavačákovci.

Jubilujúcim manželom poprial starosta obce a pracovníčka obecného úradu aby ich na ďalšej spoločnej ceste sprevádzalo pevné zdravie, porozumenie,   láska a vďaka najbližších. Nech nasledujúce spoločne prežité roky im prinesú len to najkrajšie čo život môže dať.