thumb_veselkovci_01Čo nás vlastne spolu spája,
je to zem a krídla, let,
je to láska a my dvaja
a ten náš spoločný svet.

DIAMANTOVÁ SVADBA vzácna, neopakovateľná chvíľa, ktorej sa dňa 9.novembra 2012 dožili manželia Vlasta a Milan Veselkovci z Vyšného Kelčova.Ku krásnemu výročiu im starosta obce a pracovníčka obecného úradu zaželali pevné zdravie, šťastie, radosť, aby ich i naďalej spájala vzájomná úcta a porozumenie. Nech dni ich ďalšieho spoločného života sú naplnené láskou a nech ich prežijú v pohode a radostnom kruhu svojich najbližších.