Len s láskou v ďalších rokov
vedno pôjdeme cestou ciest,
na tej ceste platí jedno,že nás naša láska bude viesť.

Diamantová svadba - skvostná spomienka na 21.jún 1952, keď na spoločnú cestu vykročili manželia Mária a Imrich Miníkovci. Život im počas spoločne prežitých rokov nadelil všetko čo mal, dal im zdravie, šťastie, radosť, lásku, no a občas i žiaľ. Spolu prežili 60 rokov vernosti, porozumenia, lásky a obety.

 

Jubilujúcim manželom k tomuto vzácnemu výročiu popriali starosta obce a pracovníčka obecného úradu, aby ich ďalšie spoločné roky boli iba slnečné, plné zdravia, lásky, porozumenia a vzájomnej úcty. Každý spoločne prežitý deň nech je pre nich radostný, naplnený pozornosťou detí a vnúčat a jesenná cesta ich života nech je len šťastím a láskou posiata.