Päťdesiat rokov ušlo rýchlo,
obzrime sa spolu späť,
aj keď šťastie zavše stíchlo,
lásku vime naspamäť.

Zlatá svadba, ktorej sa dňa 21. júna 2012 dožili manželia Emília a Jozef Kubincovci z Nižného Kelčova je vzácnou chvíľou, plnou dojatia a spomienok na spoločné prežité roky.

Ku krásnemu životnému jubileu im zaželali starosta obce a pracovníčka obecného úradu pevné zdravie, veľa lásky, aby ich na ďalšej spoločnej ceste sprevádzalo šťastie, aby prežili ešte veľa pekných okamihov v kruhu svojich najbližších a splnili sa im všetky ich túžby a želania.