Zmena vedenia TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou priniesla tak povediac „nový vietor“ do fungovania tejto organizácie. Na základe opodstatnených návrhov zo strany predsedu TJ SPARTAK Vysoká, sa začalo postupne s realizáciou rekonštrukcie a skrášľovania areálu ihriska a hospodárskej budovy.

Sample ImageV sobotu 10. marca 2007 sa konala „druhá časť“ Výročnej členskej schôdze TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou, ktorá bola zvolaná na základe uznesenia Výročnej členskej scgôdze zo dňa 24. 2. 2007.
Početná členská účasť dávala najavo, že aktuálne problémy a súčasná situácia TJ SPARTAK vysoká nad Kysucou, nie je jej členom ľahostajná. Najdôležitejšími bodmi programu Výročnej členskej schôdze určite boli voľba nového výboru a predovšetkým voľba nového predsedu TJ SPARTAK Vysoká, ktorým sa po korektnom priebehu rokovania stal Ing. Jozef Chvastek. Na tomto mieste Vám ponúkame ZÁPISNICU a UZNESENIE zVýročnej členskej schôdze TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou.

V sobotu 24. februára sa konala Výročná členská schôdza TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou. Nakoľko však z dôvodu vnútorných členských rozporov v rámci organizácie nedošlo k zvoleniu funkcionárov výboru TJ Spartak Vysoká, bude členská schôdza opätovne zvolaná a to najneskôr do dvoch týždňov.

Sample ImageNeutešená pozícia Vysockého A-mužstva TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou na konci futbalovej tabuľky 1. triedy ObFZ Kysúc je bohužiaľ známa ako futbalovému fanúšikovi tak i laickej verejnosti.

V nedeľu 5. marca 2006 sa o 13:30 hod. konala v sále Kultúrneho domu vo Vysokej nad Kysucou Výročná členská schôdza TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou.

Program:
1) Otvorenie
2) Voľba overovateľov zápisnice a návrhovej komisie
3) Správa o činnosti TJ
4) Správy vedúcich mužstiev (mladší žiaci, starší žiaci, dorast, muži)
5) Správa o hospodárení TJ
6) Správa revíznej komisie
7) Diskusia
8) Schválenie uznesenia
9) Záver

Náš Spartak začal jesennú časť súťaže naozaj vo veľkom štýle a po štyroch kolách kraľoval na špici tabuľky. Radosť fanúšika však netrvala naozaj dlho. Z nepochopiteľných príčin prehral 11. septembra domáci zápas s Korňou a „celé sa to začalo“. Prišiel zápas vonku s Radoľou (3:0) po ktorom nasledoval domáci „hodový“ zápas s posledným v tabuľke s Čiernym. I Keď všetci fanúšikovia čakali, zázrak sa nekonal a doma Spartak opäť prehral pomerom 2:3.

V nedeľu 24. júla 2005 usporiadal TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou 5. ročník futbalového turnaja O putovný pohár akademického maliara Miroslava Cipára.


Zakladateľom a organizátorom prvého športového klubu vo Vysokej nad Kysucou, ktorý bol založený 21. septembra 1933 bol Gašpar Sekerka, ktorý bol dlhoročným vedúcim a hráčom tohoto klubu.

V minulosti bol v našej obci zaznamenaný i športový vzostup, ktorý predstavoval založenie volejbalového oddielu v 1949.

Jeho zakladateľom a kapitánom bol vysocký dekan Michal Časnocha, ktorý väčšinu zápasov hradil z vlastných prostriedkov. Volejbalové ihrisko sa nachádzalo na Dolnom Kelčove pri ZŠ, kde im v ústrety vyšla p. riaditeľka Hunčíková. Tento šport bol na Kysuciach v tom čase „lastovičkou“. Volejbalové mužstvo hneď vo svojich začiatkoch vyhralo okresnú súťaž a postúpilo do krajskej. V roku 1959 postúpilo z krajského preboru do divízie, avšak pre nedostatok finančných prostriedkov sa postupu zrieklo a prenechalo ho Čadci. V tom čase vo Vysokej hrávali také mužstvá ako: Martin, Žilina, Púchov, Ružomberok, Považská Bystrica …