Sample ImageV sobotu 12. januára 2008 sa konala Výročná členská schôdza TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou. Početná členská účasť dávala najavo, že aktuálna situácia TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou, nie je jej členom ľahostajná. Najdôležitejšími bodmi programu Výročnej členskej schôdze určite boli správy o činnosti mužtiev a predovšetkým voľba nového predsedu TJ SPARTAK Vysoká, ktorým sa po korektnom priebehu rokovania stal Ladislav Kubačák ml.. Na tomto mieste Vám ponúkame ZÁPISNICU a UZNESENIE z Výročnej členskej schôdze TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou.

Sample ImageV sobotu 1. septembra 2007 sa konala, na návrh výboru TJ SPARTAK Vysoká, Mimoriadna členská schôdza TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou. Najdôležitejšími bodmi programu Výročnej členskej schôdze určite boli odstúpenie Ing. Jozefa Chvasteka z funkciie predsedu TJ SPARTAK a voľba nového predsedu TJ SPARTAK Vysoká, ktorým sa po korektnom priebehu rokovania stal Ladislav Kubačák ml.
Na tomto mieste Vám ponúkame ZÁPISNICU a UZNESENIE z Mimoriadnej členskej schôdze TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou.

Sample ImageNedeľu 1. júla 2007 možno v našej obci označiť prívlastkom „športová“. Domáci futbalový klub TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou totižto zorganizoval v poradí už 7. ročník futbalového turnaja pod názvom O putovný pohár akademického maliara Miroslava Cipára za účasti mužstiev:


ŠK JAVORNÍK Makov – 3. liga
TJ KYSUČAN Korňa – 5. liga
TJ SLOVAN Klokočov – 1. trieda
TJ SPARTAK Vysoká – 1. trieda

Nakoľko sa skončil aktuálny ročník oblastnej futbalovej súťaže, v ktorom naše domáce A - mužstvo TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou prežilo "búrlivé" chvíle svojej futbalovej a spoločenskej existencie, pripravili sme pre Vás rozhovor s "prvým" mužom vysockého futbalu, ktorým je predseda TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou - Ing. Jozef Chvastek a ktorému sme položili, takpovediac 10 otázok priamo na telo . . .

Zmena vedenia TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou priniesla tak povediac „nový vietor“ do fungovania tejto organizácie. Na základe opodstatnených návrhov zo strany predsedu TJ SPARTAK Vysoká, sa začalo postupne s realizáciou rekonštrukcie a skrášľovania areálu ihriska a hospodárskej budovy.

Sample ImageV sobotu 10. marca 2007 sa konala „druhá časť“ Výročnej členskej schôdze TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou, ktorá bola zvolaná na základe uznesenia Výročnej členskej scgôdze zo dňa 24. 2. 2007.
Početná členská účasť dávala najavo, že aktuálne problémy a súčasná situácia TJ SPARTAK vysoká nad Kysucou, nie je jej členom ľahostajná. Najdôležitejšími bodmi programu Výročnej členskej schôdze určite boli voľba nového výboru a predovšetkým voľba nového predsedu TJ SPARTAK Vysoká, ktorým sa po korektnom priebehu rokovania stal Ing. Jozef Chvastek. Na tomto mieste Vám ponúkame ZÁPISNICU a UZNESENIE zVýročnej členskej schôdze TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou.

V sobotu 24. februára sa konala Výročná členská schôdza TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou. Nakoľko však z dôvodu vnútorných členských rozporov v rámci organizácie nedošlo k zvoleniu funkcionárov výboru TJ Spartak Vysoká, bude členská schôdza opätovne zvolaná a to najneskôr do dvoch týždňov.

Sample ImageNeutešená pozícia Vysockého A-mužstva TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou na konci futbalovej tabuľky 1. triedy ObFZ Kysúc je bohužiaľ známa ako futbalovému fanúšikovi tak i laickej verejnosti.

V nedeľu 5. marca 2006 sa o 13:30 hod. konala v sále Kultúrneho domu vo Vysokej nad Kysucou Výročná členská schôdza TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou.

Program:
1) Otvorenie
2) Voľba overovateľov zápisnice a návrhovej komisie
3) Správa o činnosti TJ
4) Správy vedúcich mužstiev (mladší žiaci, starší žiaci, dorast, muži)
5) Správa o hospodárení TJ
6) Správa revíznej komisie
7) Diskusia
8) Schválenie uznesenia
9) Záver