rekonstrukcia66Obec Vysoká nad Kysucou a jej športový klub TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou Vás srdečne pozývajú na SLÁVNOSTNÉ PRESTRIHNUTIE PÁSKY a otvorenie novovybudovanej hracej plochy a zrekonštruovaného priľahlého areálu, ktoré sa bude konať dňa 19. júla 2009 o 11:30 hod. na ihrisku TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou.

Sample ImageV nedeľu 4. januára sa zo začiatkom o 14:00 hod. konala mimoriadna členská schôdza TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou. Na svojom zasadnutí 27 prítomných členov prejednalo dva dôležité body programu:
1. Možnosť zlúčenia A-mužstva TJ SPARTAK Vysoká s mužstvom ŠK Javorník Makov a pod spoločným názvom hrať III. ligu (1/2 sezóny na ihrisku vo Vysokej a 2/2 na ihrisku v Makove + ďalšie dojednania).
2. Voľba prezidenta TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou

Dňa 5. 6. 2008 sa uskutočnil v obci Dolné Obdokovce pri príležitosti osláv prvej písomnej zmienky  futbalový zápas medzi TJ Spartak Vysoká nad Kysucou (1. trieda) a miestnym futbalovým klubom Dolné Obdokovce (1. trieda).  Futbalový zápas bol jedným s vrcholov programu osláv.

Sample ImageV piatok 11. júla boli opätovne obnovené práce na ihrisku TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou.
Za pomoci vysokozdvižnej plošiny, ktorú poskytla spoločnosť B+B Korňa, zamestnanci obce dokončili zváranie hornej časti železnej konštrukcie, na ktorú bude po je nafarbení pripevnená ochranná sieť.
Dôležitou pracovnou úlohou tohto dňa bolo, za pomoci ťažkej techniky,  i odstránenie starých betónových pätiek, ktoré sa nachádzali pod trávnikom okolo celej hracej plochy ako pozostatok niekdajšieho  oplotenia.
V tento deň boli taktiež z ihriska odstránené i posledné zvyšky železných rámikov.

Počas posledného júnového týždňa započali práce na rekonštrukcii ihriska TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou. Jednalo sa o akési „prípravné“ práce, ktoré vykonávali zamestnanci obce. Z dôvodu plánovaného zväčšenia samotnej hracej plochy, obec v zastúpení starostom Ing. Ladislavom Kubačákom, odkúpila časť záhrady od pána Jána Miníka.
Na tomto mieste treba pánovi Miníkovi poďakovať za prejavené pochopenie a dobrú vôľu vyjsť v ústrety záujmu futbalového klubu a obce.

Sample ImageV sobotu 12. januára 2008 sa konala Výročná členská schôdza TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou. Početná členská účasť dávala najavo, že aktuálna situácia TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou, nie je jej členom ľahostajná. Najdôležitejšími bodmi programu Výročnej členskej schôdze určite boli správy o činnosti mužtiev a predovšetkým voľba nového predsedu TJ SPARTAK Vysoká, ktorým sa po korektnom priebehu rokovania stal Ladislav Kubačák ml.. Na tomto mieste Vám ponúkame ZÁPISNICU a UZNESENIE z Výročnej členskej schôdze TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou.

Sample ImageV sobotu 1. septembra 2007 sa konala, na návrh výboru TJ SPARTAK Vysoká, Mimoriadna členská schôdza TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou. Najdôležitejšími bodmi programu Výročnej členskej schôdze určite boli odstúpenie Ing. Jozefa Chvasteka z funkciie predsedu TJ SPARTAK a voľba nového predsedu TJ SPARTAK Vysoká, ktorým sa po korektnom priebehu rokovania stal Ladislav Kubačák ml.
Na tomto mieste Vám ponúkame ZÁPISNICU a UZNESENIE z Mimoriadnej členskej schôdze TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou.

Sample ImageNedeľu 1. júla 2007 možno v našej obci označiť prívlastkom „športová“. Domáci futbalový klub TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou totižto zorganizoval v poradí už 7. ročník futbalového turnaja pod názvom O putovný pohár akademického maliara Miroslava Cipára za účasti mužstiev:


ŠK JAVORNÍK Makov – 3. liga
TJ KYSUČAN Korňa – 5. liga
TJ SLOVAN Klokočov – 1. trieda
TJ SPARTAK Vysoká – 1. trieda

Nakoľko sa skončil aktuálny ročník oblastnej futbalovej súťaže, v ktorom naše domáce A - mužstvo TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou prežilo "búrlivé" chvíle svojej futbalovej a spoločenskej existencie, pripravili sme pre Vás rozhovor s "prvým" mužom vysockého futbalu, ktorým je predseda TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou - Ing. Jozef Chvastek a ktorému sme položili, takpovediac 10 otázok priamo na telo . . .