thumb_ciparov_turnaj2012_03Rekonštrukcia hracej plochy TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou a následne dva roky po sebe sa opakujúca nepriazeň počasia, neumožnili dlhé štyri roky zorganizovať podujatie, ktoré sa stalo sviatkom všetkých fanúšikov TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou – futbalový turnaj o Putovný pohár ak. mal. Miroslava Cipára.

thumb_logo_spartakDruhá nedeľa 9. januára 2011 v novom kalendárnom roku patrila takpovediac futbalistom. V tento deň sa totiž konala avizovaná Výročná členská schôdza TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou. Z celkového počtu 52 členov sa výročnej členskej schôdze zúčastnilo 29 členov.

Na svojom jednaní prítomní členovia prejednali Správu o činnosti TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou, ktorú predniesol predseda TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou Ing. Jozef Chvastek, správy o činnosti mužstiev žiakov a A-mužstva, Správu o hospodárení organizácie a Správu revíznej komisie.

Sample ImageI nedeľa 26. júla 2009 patrila v našej obci futbalu. Tento krát si TJ SPARTAK Vysoká spoločne so spoločnosťou A&T Group a.s. pripravili pre všetkých fanúšikov SPARTAK-u, vydarené futbalové predstavenie.
V ňom si svoje futbalové sily zmerali domáci TJ SPARTAK a OTJ Horné Obdokovce. Išlo o odvetu futbalového zápasu, ktorý sa odohral pred rokom a pol na ihrisku v Obdokovciach.

Sample ImageNedeľu 19. júla možno nazvať ako športovú. Na tento deň určite netrpezlivo čakali ako samotní hráči tak i priaznivci futbalového klubu TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou, ktorí netrpezlivo očakávali sprevádzkovanie novej hracej plochy.

Novovybudovanú hraciu plochu ihriska TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou, ktoré bolo viac ako jeden kalendárny rok zatvorené, symbolicky prestrihnutím pásky otvorili - Podpredsedníčka NR SR RNDr. Anna Belousovová, prednosta Obvodného úradu v Čadci Ing. Pavol Valárik, predseda Oblastného futbalového zväzu Kysúc Dr. Stanislav Špila a starosta obce Ing. Ladislav Kubačák.

rekonstrukcia66Obec Vysoká nad Kysucou a jej športový klub TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou Vás srdečne pozývajú na SLÁVNOSTNÉ PRESTRIHNUTIE PÁSKY a otvorenie novovybudovanej hracej plochy a zrekonštruovaného priľahlého areálu, ktoré sa bude konať dňa 19. júla 2009 o 11:30 hod. na ihrisku TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou.

Sample ImageV nedeľu 4. januára sa zo začiatkom o 14:00 hod. konala mimoriadna členská schôdza TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou. Na svojom zasadnutí 27 prítomných členov prejednalo dva dôležité body programu:
1. Možnosť zlúčenia A-mužstva TJ SPARTAK Vysoká s mužstvom ŠK Javorník Makov a pod spoločným názvom hrať III. ligu (1/2 sezóny na ihrisku vo Vysokej a 2/2 na ihrisku v Makove + ďalšie dojednania).
2. Voľba prezidenta TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou

Dňa 5. 6. 2008 sa uskutočnil v obci Dolné Obdokovce pri príležitosti osláv prvej písomnej zmienky  futbalový zápas medzi TJ Spartak Vysoká nad Kysucou (1. trieda) a miestnym futbalovým klubom Dolné Obdokovce (1. trieda).  Futbalový zápas bol jedným s vrcholov programu osláv.

Sample ImageV piatok 11. júla boli opätovne obnovené práce na ihrisku TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou.
Za pomoci vysokozdvižnej plošiny, ktorú poskytla spoločnosť B+B Korňa, zamestnanci obce dokončili zváranie hornej časti železnej konštrukcie, na ktorú bude po je nafarbení pripevnená ochranná sieť.
Dôležitou pracovnou úlohou tohto dňa bolo, za pomoci ťažkej techniky,  i odstránenie starých betónových pätiek, ktoré sa nachádzali pod trávnikom okolo celej hracej plochy ako pozostatok niekdajšieho  oplotenia.
V tento deň boli taktiež z ihriska odstránené i posledné zvyšky železných rámikov.

Počas posledného júnového týždňa započali práce na rekonštrukcii ihriska TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou. Jednalo sa o akési „prípravné“ práce, ktoré vykonávali zamestnanci obce. Z dôvodu plánovaného zväčšenia samotnej hracej plochy, obec v zastúpení starostom Ing. Ladislavom Kubačákom, odkúpila časť záhrady od pána Jána Miníka.
Na tomto mieste treba pánovi Miníkovi poďakovať za prejavené pochopenie a dobrú vôľu vyjsť v ústrety záujmu futbalového klubu a obce.