thumb lupeznicky pochod2018 015Čas chvátá ani bláznivý ..., spieva v jednom zo svojich hitov Karel Gott. A že je na tom kus pravdy sa potvrdilo aj v piatok 5. októbra 2018, keď obľúbená turisticko-zábavná akcia Lúpežnícky pochod sa konala už 15-ty krát. Malé jubileum oslávila táto turistická vychádzka naozaj skvele – počasie vyšlo na jednotku a čo je hlavné, aj keď počet účastníkov z vlaňajška nebol prekonaný, zúčastnilo sa ho takmer 300 účastníkov – a tento rok asi 290.

thumb IMG 1872Občianske združenie Voľný čas Vysoká nad Kysucou v spolupráci so ZO Združenie športových a technických činností Makov usporiadali v sobotu 19. mája 2018 na strelnici v Makove súťaž v streľbe z malorážky Vysocký ostrostrelec.

thumb Streleck súaß 007Stráviť už viac ako týždeň trvajúce obdobie mrazov športovou činnosťou v prostredí telocvične sa rozhodlo v sobotu 3. marca 2018 celkom 50 účastníkov 7. ročníka Streleckej súťaže zo vzduchovky, ktorú už tradične spoločne usporiadali občianske združenie Voľný čas Vysoká nad Kysucou a DHZ Horný Kelčov. Miestom takmer štvorhodinovej akcie sa stala telocvičňa vo Vyšnom Kelčove.

thumb Venujte 2 volny casObčianske združenie Voľný čas Vysoká nad Kysucou je aj v tomto roku zaregistrované medzi príjemcov, ktorým možno poukázať sumu do výšky 2% z dane odvedenej za rok 2017 právnickými aj fyzickými osobami. Voľný čas sa týmto obracia na všetkých priaznivcov a tiež tých, ktorým sa činnosť občianskeho združenia zdá zaujímavá s prosbou: venujte, prosím, 2 % z vami odvedenej dane z príjmov v roku 2017 Občianskemu združeniu Voľný čas.

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby nájdete TU.

thumb Stolnž tenis 008V sobotu 3. februára 2018 usporiadali občianske združenie Voľný čas Vysoká nad Kysucou a DHZ Horný Kelčov 6. ročník turnaja v stolnom tenise. Priebeh turnaja predstavíme v číslach: 

thumb Lpeßncky 2017 005Občianske združenie Voľný čas Vysoká nad Kysucou a DHZ Vysoká sa spoločne podieľali na príprave a organizácii 14. ročníka Lúpežníckeho pochodu. Posunúť jeho termín o týždeň neskôr kvôli nepriaznivému počasiu bolo dobrým rozhodnutím.

V piatok 13. októbra 2017 prilákalo „počasie“ rekordný počet zaevidovaných účastníkov - 243 (156 detí) a odhadovaný počet bol vyšší ako 300 účastníkov.

thumb Beh na Kmnek 120Nedeľná zmena počasia, keď po prepršanej sobote aj zamrholenom nedeľnom ráne prestalo pršať , potešila v „hlavný“ hodový deň určite všetkých vysočanov, no tiež organizátorov z občianskeho združenia Voľný čas Vysoká nad Kysucou a 43 bežcov, ktorí sa zúčastnili 11. ročníka behu na chatu Kmínek.

thumb 005Na želanie viacerých pravidelných účastníkov  populárneho turistického pochodu Vysocká deviatka zmenil usporiadateľ, Klub turistiky Vysoká nad Kysucou, trasu tohtoročného 13. ročníka a Vysocká deviatka bola z takmer troch štvrtín „makovská“. Jednotlivé občerstvenia na trase poskytovali Penzión Poľana, Penzión Makov, Reštaurácia Trojačka, Motorest Bumbálka, Masarykova Chata, chata Sněžná, jedna občerstvovačka na Hluchánke bola vo vlastnej réžii, a Gazdovský šenk Vyšný Kelčov.

thumb Prehliadka malotraktorov 002Netradične prispeli k rozšíreniu škály kultúrnych a spoločenských podujatí organizovaných v našej obci DHZ Horný Kelčov a občianske združenie Voľný čas Vysoká nad Kysucou usporiadaním prehliadky po domácky vyrobených malotraktorov. Táto sa konala ako súčasť Kelčovských hodov v sobotu 24.6.2017 v centre Horného Kelčova.