thumb_lup_pochod2014_01V pre počasie posunutom termíne začal v piatok 10. októbra 2014 písať Lúpežnícky pochod druhú desiatku svojej histórie. Občianske združenie Voľný čas a Obec Vysoká  usporiadali už po 11-ty krát túto obľúbenú večernú akciu, na ktorú sa samozrejme najviac tešia deti, no príležitosť na večernú prechádzku nevynechá aj značný počet dospelých obyvateľov.

Zadaždené a chladné ráno v sobotu 27. septembra 2014 bolo z kategórie tých „kedy je škoda aj psa von vyhnať“  a pre väčšinu ľudí dobrým dôvodom nevytiahnuť päty z domu.
Toto ale neplatilo pre organizátorov ani 47 bežcov odhodlaných vzájomne si zmerať  sily na rozblatenej 6 km dlhej trati 8. ročníka Behu na chatu Kmínek so štartom na Nižnom Kelčove.
thumb_ubeh_kminek2014_08Zadaždené a chladné ráno v sobotu 27. septembra 2014 bolo z kategórie tých „kedy je škoda aj psa von vyhnať“  a pre väčšinu ľudí dobrým dôvodom nevytiahnuť päty z domu.Toto ale neplatilo pre organizátorov ani 47 bežcov odhodlaných vzájomne si zmerať  sily na rozblatenej 6 km dlhej trati 8. ročníka Behu na chatu Kmínek so štartom na Nižnom Kelčove.

thumb_dovolenka_gradac_01Občianske združenie Voľný čas organizovalo prostredníctvom CK Orion Prievidza dovolenkový pobyt  v Chorvátskom Gradaci, ktorého sa zúčastnilo 46 osôb.  Gradac je mestečko v strednej Dalmácii – v južnej časti Makarskej riviéry.

thumb_unam_vzdy_chuti2014_03Ďalším - v poradí už štvrtým ročníkom spoločnej hodovej akcie DHZ Horný Kelčov a OZ Voľný čas Vysoká nad Kysucou bola súťaž v pití piva pod názvom Nám vždy chutí, usporiadaná počas Kelčovských hodov v nedeľu 22. júna 2014.

thumb_magnetkaV piatok 13. júna 2014 podvečer bol v centre Horného Kelčova väčší ruch ako tam býva zvykom. Neberúc do úvahy dátum  zišlo sa tu 88 účastníkov (z toho 26 detí pod dohľadom rodičov) 4. nočného prechodu Turzovskou vrchovinou nazvaného Za svätojánskymi muškami.

thumb_vysocky_drevorubac2014_20Členovia DHZ v Hornom Kelčove sa každoročne snažia o postavenie čo najvyššieho mája tento rok mal 34 metrov. Po úspešnom zvalení mája nasledovala už tradične „drevorubačská súťaž“ usporiadaná v spolupráci s Občianskym združením Voľný čas Vysoká nad Kysucou.

thumb_beh_vrchrieka2014_34Aj keď krátka poobedná búrková prehánka v piatok 25. apríla 2014 odradila od behania veľa záujemcov, predsa usporiadatelia 9. ročníka večerného behu na Vrchrieku – občianske združenie Voľný čas, Obec  Vysoká nad Kysucou a Mgr. Pavol Kužma – privítali na štarte rekordných 89 účastníkov.

Ping pong údajne vznikom asi pred dvoma tisícročiami, no do Európy ho z Japonska doviezli až v 80-tych rokoch 19. storočia Angličania.
Skutočným začiatkom stolného tenisu bol však tenis, ktorý sa jeho nadšenci snažili počas zimných mesiacov preniesť do sálového prostredia - na stôl.
thumb_noviny_a_ping_pong_012Ping pong údajne vznikom asi pred dvoma tisícročiami, no do Európy ho z Japonska doviezli až v 80-tych rokoch 19. storočia Angličania. Skutočným začiatkom stolného tenisu bol však tenis, ktorý sa jeho nadšenci snažili počas zimných mesiacov preniesť do sálového prostredia - na stôl.

thumb_puzzle2014_03Občianske združenie Voľný čas Vysoká nad Kysucou pripravilo v spolupráci so ZŠ Hornom Kelčove pre žiakov ZŠ zábavno-súťažné popoludnie v skladaní puzzle. Aj keď sa jednalo „len“ o 60-tky nie každému z 18-tich účastníkov sa podarilo ich poskladať v časovom limite 15 minút.