Občianske združenie Voľný čas vzniklo koncom roku 2004 s cieľom poskytovať občanom všetkých vekových kategórií čo najpestrejšiu ponuku možností na aktívne využívanie voľného času nielen formou športových, ale aj kultúrno-spoločenských a zábavných aktivít.

Čiastočnou prezentáciou predstáv o obsahu činnosti združenia je Kalendár zábavných, športových, kultúrnych a spoločenských akcií na rok 2005 (v prípade Vášho záujmu ho môžete získať u Mgr. Antona Varechu na obecnom úrade), v ktorom sú v súlade s ďalšími zámermi združenia zaradené aj už jestvujúce aktivity ďalších spoločenských organizácií, škôl a obce. Celkovo je v ňom uvedených 50 akcií, z ktorých 29 plánuje zorganizovať Občianske združenie Voľný čas, 8 Klub turistiky, 5 Obec Vysoká nad Kysucou, 3 TJ SPARTAK Vysoká a po 1 DHZ Horný Kelčov, ZŠ Horný Kelčov, ZŠ E.A. Cernana, RK cirkev – farnosť Vysoká a jednu súkromný podnikateľ p. Lajčák.
Škála akcií uvedených v Kalendári na rok 2005 je – obrazne povedané, len vrcholom ľadovca. Zatiaľ sú to „len“ akcie z hľadiska organizačného „najjednoduchšie“ a finančného „najúspornejšie“. V širších zámeroch do budúcna sú však aj aktivity oveľa náročnejšie a k ich postupnej realizácií bude potrebný oveľa širší kolektív členov ako je ten zakladajúci, ale tiež ústretovosť, hlavne tých občanov, ktorí budú môcť prispievať i finančne.