thumb IMG 20200307 115819Medzi športové aktivity na ktoré je, hlavne v zimnom období, vhodná aj telocvičňa patrí aj streľba zo vzduchovky. Aj túto disciplínu zahŕňa pre spestrenie svojej činnosti do plánu organizovaných podujatí občianske združenie Voľný čas Vysoká nad Kysucou. V sobotu 7. marca 2020 usporiadalo v spolupráci s DHZ Horný Kelčov už 9-ty ročník streleckej súťaže, ktorá prebehla v telocvični bývalej ZŠ vo Vyšnom Kelčove.

 

V šiestich vekových kategóriách sa súťaže zúčastnilo 33 pretekárov. Najlepšie výsledky dosiahli:

Žiaci 6.-9 ročník (6 súťažiacich):

1. Michal Matejov, 2. Ľubomír Veselka, 3. Tomáš Ježík 

Žiačky 6.-9. ročník:

1. Júlia Maďariová, Turzovka.

Juniori (3 súťažiaci):

1. Štefan Lisko, 2. Milan Pivko ml., 3. Šimon Hričovec.

Juniorky a ženy (6 súťažiacich):

1. Janka Maďariová, Turzovka, 2. Patrícia Pivková, 3. Andrea Pivková.

Muži do 49 rokov (10 súťažiacich):

1. Marek Tkáčik, 2. Ondrej Polyak, 3. Pavol Rybička ml.

Muži 50+ roční ( 7 súťažiacich):

1. Anton Lisko, 2. Pavol Rybička, 3. František Vančo, Žilina.

 

Text: Anton Opial

Foto: Milan Pivko