thumb DSCF2723Po prázdninovej pauze sa 24. augusta 2019 pokračovalo v poznávaní hradov piatym výletom, ktorý absolvovalo 51 účastníkov. Ďalších 17 záujemcov, čo bolo na objednávanie autobusu málo, muselo byť odmietnutých.

Poznávačku „dnešných“ hradov začíname prehliadkou Sobášneho paláca v Bytči a pokračujeme bývalým strážnym hradom Súľov, ku ktorému bolo treba prekonať vcelku „sýty“ výstup. Scenéria časti najväčšieho skalného mesta na Slovensku dotvárajúca výstup však dala rýchlo zabudnúť na vynakladanú námahu. Ohnisko so „zlikvidovanými“ lavičkami na lúke Pod hradom bolo dôvodom na dlhšie nezdržiavanie sa. Čas ktorý nám tak ostal k dispozícii všetci využívajú Na kopečku – v reštaurácii v centre obce Súľov nielen na potrebný oddych v tieni, ale aj chutné jedlo a pitie.

Cestou k ďalšiemu hradu robíme v Považskej Teplej zachádzku do Manínskej tieňavy, v jednom mieste širokej len asi 3 m a takmer 150 m hlboko zarezanej eróznou činnosťou Manínskeho potoka medzi Veľký a Malý Manín. Pri jej prechode sa zastavujeme aj na Symbolickom cintoríne venovanému obetiam skalolezectva a horolezectva. Hneď po vyjdení z úžiny nás čaká autobus, ktorým ešte prechádzame ďalšou – Kostoleckou tiesňavou. V tieňave v masíve 601 m vrchu Kavčia skala sa nachádza najväčší skalný previs na Slovensku Kostolecký dóm – výstižne nazývaný aj Strecha Slovenska – ktorý za svoj vznik tiež vďačí Manínskemu potoku.

Horúce letné počasie má aj dnes na svedomí vytvorenie lokálnych búrok v poobedňajších hodinách. Cestou k ďalšiemu cieľu – Považskému hradu so záujmom sledujeme z pohodlia autobusu aký bude ďalší vývoj počasia. Našťastie búrka ostala nad Strážovskými vrchmi a ustala a tak sa koná aj výstup aj návšteva tohto hradu, ktorého torzo prechádza v posledných rokoch stabilizačnými a rekonštrukčnými prácami.

Pretože popoludnie je ešte vo svojej vrcholnej fáze padá návrh staviť sa cestou domov spoločne na zmrzlinu. Nakoľko súhlas bol všeobecný odbočuje autobus do doliny potoka Štiavnik, ktorá je s takmer 22 km jednou z najdlhších javorníckych dolín. Prechádzame obcou Hvozdnica a zastavujeme až o pár kilometrov vyššie v doline v centre Štiavnika, kde sa, podľa ústneho podania, varí údajne najlepšia zmrzlina. Nerobili sme síce prieskum pravdivosti tohto tvrdenia, no jej spotrebované množstvo účastníkmi zájazdu by mohlo byť tomuto tvrdeniu nápomocné.

Turistov „hradárov“ čaká ešte v sobotu 12. októbra 2019 záverečný výlet s návštevou hradov Beckov, Čachtice a prehliadka Parku miniatúr hradov a zámkov v Podolí a následne o dva týždne – tesne pred zimnou prestávkou v týchto objektoch, „prémiový výlet“ pre účastníkov s najvyšším počtom navštívených hradov.

 

Text a foto: Anton Opial