thumb DSCF1635Občianske združenie Voľný čas Vysoká nad Kysucou pripravuje pre milovníkov turistiky a histórie v tomto roku seriál autobusových výletov Hrady Trenčianskej stolice. Výlet číslo 4, ktorý stíhali ešte pred letnými prázdninami – 15.6.2019, zahŕňal návštevu NKP Strečno, a jeho predchodcu hradu Varína, alebo tiež Starhradu strážiacich od stredoveku Strečnianskú úžinu (Strečniasky meander, alebo Strečniansky priesmyk).

Výlet, ktorého sa zúčastnilo 94 účastníkov, začal atrakciou - spoločným splavom na pltiach po Váhu z nástupišťa Barierová do Strečna, kde sa potom účastníci podľa zadelenia do autobusov rozdelili na dve skupiny. Jedna skupina sa hneď preplavila kompou na pravý breh Váhu do obce Nezbudská Lúčka odkiaľ pokračovala viac ako hodinu najskôr proti toku Váhu, potom proti prúdu Hradského potoka a strmším záverečným stúpaním na zrúcaninu Starhradu. Hneď na spodnom „nádvorí“ upútalo upratovanie jeho priestorov, vykonávané novovzniknutým Združením na záchranu Starého hradu, ktorého náročným cieľom je zakonzervovanie tejto historickej stavby.

Zážitkom pre každého účastníka bol pohľad „zhora“ do Domašínského meandra – na rieku Váh - ktorá ho vyhĺbila za obdobie trvajúce okolo 60 miliónov rokov, štátnu cestu aj časť železničnej trate, prekonávajúcej meander priamou cestou – tunelmi.

Spiatočnú cestu do Nezbudskej Lúčky absolvujeme počas najvyšších denných teplôt a tak na záver tejto časti výletu príde vhod občerstvenie v reštaurácii pri kompe. Tu sa koná aj výmena – skupina z hradu Strečno pokračuje na Starhrad a my, po opätovnom využití kompy, stúpame hradnými schodmi k makete stredovekej dediny nazvanej Paseka a potom ešte k hradu Strečno, ktorý sme si poprezerali počas komentovanej prehliadky. 

 

Text a foto: Anton Opial