thumb Prehliadka malotraktorov 002Netradične prispeli k rozšíreniu škály kultúrnych a spoločenských podujatí organizovaných v našej obci DHZ Horný Kelčov a občianske združenie Voľný čas Vysoká nad Kysucou usporiadaním prehliadky po domácky vyrobených malotraktorov. Táto sa konala ako súčasť Kelčovských hodov v sobotu 24.6.2017 v centre Horného Kelčova.

Svojich vlastnoručne zhotovených pomocníkov pri domácich, poľných aj lesných prácach predstavilo šesť majiteľov. Každý z nich bol originálom so svojim konštrukčným aj dizajnovým prevedením. Väčšina z takmer 60-tich účastníkov hlasovaním určila tri oku “najlahodiacejšie“ traktory. Ich majitelia boli odmenení športovými pohármi a “patričnou“ chuťovkou. Ocenenými boli za: 1. miesto Milan Lukeš, 2. miesto Ľubomír Pavlík, 3. miesto Šimon Hričovec. Odmenení boli aj ostatní ostatní účastníci Richard Chovanec, Jozef Janošec a Martin Lukeš.

Ozajstným spestrením tejto prehliadky bolo predstavenie muzeálneho stabilného motora (stabiláka) z roku 1920, ktorý predstavil a aj predviedol v chode jeho majiteľ pán Peter Hazuka. Prehliadku spestrilo komentované predstavenie jednotlivých výrobkov, o ktoré sa, aj so zaujímavosťami k prvým traktorom používaným v poľnohospodárskej výrobe – na margo predstaveného stabiláku, postaral pán Ján Ďurčanský.

Radosť z prehliadky mali nakoniec aj tí najmenší diváci, keď sa mohli na záver previezť na vlečke ťahanej víťazným traktorom.

 

Text a foto: Anton Opial