thumb DSC09242Telocvičňa vo Vyšnom Kelčove bola v sobotu 4. 3. 2017 dejiskom už tretej tohtoročnej športovej akcie. Po turnaji vo volejbale a súťaži v stolnom tenise sa tento krát súťažilo v streľbe zo vzduchovky. Organizátormi súťaže boli OZ Voľný čas a DHZ Horný Kelčov – spoluusporiadatelia všetkých troch podujatí.

Zasúťažiť si v tomto 6-tom ročníku prišlo celkom 40 záujemcov. Z jednej strany je potešiteľné, že prevažnú časť - 35 účastníkov tvorili juniori a dospelí a z druhej je zase na škodu, že v dvoch žiackych kategóriách bolo len 5 účastníkov.

Žiacke kategórie strieľali na kruhový terč v ľahu a ostatní už tradične v ľahu na kruhový terč a v stoji na redukovaný terč jeleňa. Práve táto druhá časť súťaže vždy rozhoduje o celkovom umiestnení. Pred uvedením výsledkov treba ešte pochváliť členov DHZ za dobrú prípravu akcie aj výborné, netradičné občerstvenie v podobe poľovníckeho „jágerku“.

 

Výsledky súťaže:

Starší žiaci (4 úč.) – 1. Pivko Milan, ml., 2. Ježík Tomáš, 3. Nemec Róbert ml.

Staršie žiačky: – 1. Pivková Andrea Juniori: (5 úč.) – 1. Lisko Tomáš, 2. Lisko Štefan, 3. Lisko Anton, ml.

Ženy: (4 úč.) – 1. Krížková Ľudmila, Raková, 2. Mlkvíková Beáta, 3. Tkáčiková Jana

Muži do 45 rokov: (15 úč.) – 1. Pivko Milan, 2. Lukeš Michal, 3. Pavlica Matej

Muži 46 roč. a st.: (11 úč.) – 1. Lisko Anton, 2. Tkáčik Róbert, 3. Matejov Milan (Oči)

 

Text: Anton Opial

Foto: Michal Lukeš