Na začiatku nového roku 2006 sa Vám dostáva do rúk po druhý krát Kalendár zábavných, športových kultúrnych a spoločenských podujatí, ktoré budú v tomto roku v našej obci poriadať spoločenské a záujmové organizácie, školy a Obec Vysoká.

Spomenutý kalendár si kvôli Vašej informovanosti môžete v pdf formáte stiahnuť i na tomto mieste.