thumb Sliezske Beskydy 2016 012Po viac ako jeden a pol roku, ak neberieme do úvahy pravidelnú každoročnú návštevu družobnej akcie Ku prameňom Wisly - ktorej organizátorom je PTTK Wisla, usporiadal Klub turistiky Vysoká nad Kysucou v sobotu 29. 10. 2016 turistický autobusový výlet za poznávaním Beskidu  Śląskiego (Sliezskych Beskýd) v Poľsku.

thumb Slovckym vinohradem 025Medzi regióny pri vyslovení ktorých každú cestovateľskú dušu akosi mimovoľne napadne, že tam by sa bolo treba podívať určite patrí aj Slovácko – národopisná oblasť rozkladajúca sa od rieky Moravy na východ po štátne hranice so Slovenskom,  na západ po Chříby, Ždánický les a Brno a od Hostýnskych vrchov na severe až po štátnu hranicu s Rakúskom na juhu.

thumb Filipka 051Ďalšia zo série seniorských turistických potuliek, ktorú „nepravidelne“ organizuje Klub turistiky Vysoká  nad Kysucou bola tento krát trochu iná. Za cieľ  tretej tohtoročnej potulky po susednej  Morave bola vybratá Filipka 771 m – vrchol aj turistická chata, v bočnom hrebeni  Sliezskych Beskýd vybiehajúcom z Veľkého Stožku 978 m ležiaceho na štátnej česko-poľskej hranici.

thumb Moravskā Kopanice 089Cieľom ďalšieho turistického výletu, ktorý organizoval Klub turistiky Vysoká nad Kysucou, boli Biele Karpaty. Toto pohorie takmer v celej jeho dĺžke (60 km) rozdeľuje štátna hranica na „moravskú“ a „slovenskú“ časť. A naša trasa viedla z Moravy na Slovensko.

Na Morave sme sa rozhodli prejsť časťou zaujímavého regiónu nazvaného podľa typického rozptýleného kopaničiarskeho osídlenia Moravské Kopanice. Jedná sa o územie prihraničných obcí Starý Hrozenkov, Žítková, Vápenice a Vyškovec, ktoré sú súčasťou Moravského Slovácka. Za centrum Moravských Kopaníc je síce považovaný Starý Hrozenkov aj keď je jeho extravilán bez typických samôt.

thumb PICT0131Druhú septembrovú soboru (10.9.2016) bol hlavne po príchode vlaku z Čadce o 08.27 hod. na Nižnom Kelčove pred pohostinstvom Kysucký šenk na túto dennú dobu nebývalý ruch. Príčinou bola prezentácia účastníkov 12. ročníka turistického pivárskeho pochodu Vysocká deviatka. Usporiadatelia z Klubu turistiky Vysoká nad Kysucou v spolupráci s DHZ Vysoká nad Kysucou si trúfli tento rok zvládnuť po organizačnej stránke  120 účastníkov, čo bol doterajší rekord.

thumb Dōün 353Po návšteve najatraktívnejších a najnavštevovanejších lokalít v Českej časti Švýcarska mierime na ďalšie dva dni do susedného Saského Švýcarska. Prvý deň len „na kraj“. Ešte pred kúpeľným mestečkom Bad Schandau odbočíme do úzkeho údolia smerom na dedinku Ostrau. Asi v polovici cesty vystupujeme a pokračujeme peši. Spočiatku ideme lesnou cestou. Po zhruba 1,5 km prichádzame pod obrovskú skalnú vežu Falkenstein 381 m, osamote sa vypínajúcu takmer 100 m nad okolitý terén a jej kolmé steny dokážu zdolať len skúsení horolezci. V stredoveku slúžila ako strážna veža.

thumb Dōün 042Tieto ľudové názvy sa začali používať už koncom 18. storočia pre územie Labských pieskovcov na nemeckej strane, a neskôr aj pre časť Děčínskej vrchoviny na území Čiech, podľa švajčiarskych maliarov pôsobiacich v Drážďanoch, ktorým táto krajina pripomínala ich domovinu.

České a Saské Švýcarsko je územie medzi mestami Pirna a Děčín rozkladajúce sa na oboch brehoch rieky Labe, tvorené kvádrovými pieskovcami, ktoré vznikli spevnením piesku usadeného na dne pôvodného mora asi pred 100 miliónmi rokov a následným vývojom vyvolaným tektonickými pohybmi a zvetrávaním je európskym unikátom. Divoká krása hlbokých kaňonovitých údolí, kolmých skalných stien a veží priťahovala záujemcov o ich poznávanie od počiatkov rodiacej sa turistiky.

thumb SĖovskā skaly 014V stredu 20. júla 2016 sa vysockí turisti a seniori  po dlhšej prestávke, spôsobenej aj organizovaním júnovej 24 dňovej Cesty na Mesiac, vybrali na ďalšie potulky po Slovensku. Tento krát si to namierili do najkrajšieho skalného mesta na Slovensku – do Súľovských skál.

thumb ubovn. vrchov 192Čas chvátá ani bláznivý ... spieva v jednom zo svojich hitov „božský“ Kája. Nám pre všelijaké súkromné a pracovné zaneprázdnenie stihli „uchvátat“ dva roky pokiaľ sme sa konečne dostali k pokračovaniu našej tretej cesty Naprieč Slovenskom.

V roku 2013 sme túto cestu začali z trojhraničia Slovensko - Poľsko - Česko s cieľom prejsť na trojhraničie Slovensko - Česko – Rakúsko popri slovesko -„moravskej“ hranici. K jej pokračovaniu sa v pôvodnej trojici dostávame až v pondelok 2. mája 2016.