thumb KrasŚany Bel 014Ani počas posledných jesenných týždňov turisti - seniori neprestali so svojimi pravidelnými potulkami. V utorok 28.1.2017 sme spoznávali po neznačených poľných cestách a chodníkoch v okolí obcí Krasňany, Dolná Tížiná a Belá krásy najvýchodnejšieho výbežku Žilinskej kotliny s kulisou zasneženého malo fatranského hrebeňa z jednej strany a Kysuckých bradiel z druhej. Poobede, pri spiatočnej ceste, sme si ešte zašli pozrieť atmosféru vianočných trhov na žilinskom Mariánskom námestí.

Ďalším naším cieľom sa o týždeň, vo štvrtok 7.12.2017, stali Košice. Motívom boli vianočné trhy - presnejšie Košické rozprávkové Vianoce, ako už po niekoľko rokov Košičania nazývajú adventné obdobie plné zábavných, športových, kultúrnych aj spoločenských podujatí. Po príchode sme si v informačnej kancelárii zabezpečili sprievodkyňu, ktorá nás viac ako hodinu pútavo zoznamovala s históriou Košíc. Zvyšný čas do odchodu vlaku sme potom míňali medzi predajnými stánkami na Hlavnom námestí.

Štvrtok 14.12.2017 patril záverečným tohtoročným potulkám. Tie sme rozdelili na dve časti. V tej prvej nás po vystúpení z autobusu MHD v Milošovej, u Kadluba čakala dvojhodinová prechádzka cez Kykuľu 615 m do Rakovej. Počasie s vcelku dobrou dohľadnosťou sa ešte pred dosiahnutím najvyššieho bodu našej cesty „pokazilo“. Postupne silnejúce sneženie, ktoré nás sprevádzalo cez Kykuľu a osady Za Grúňom a Lazy až do Rakovej, navodilo atmosféru blížiacich sa Vianoc. Tá druhá časť už prebiehala v reštaurácii Rakovanka. Po zohrievacej runde a obede ma prítomní účastníci prekvapili gratuláciou k nedávnym narodeninám a potom prišiel čas aj na niekoľko „štatistických údajov“: počas roka 2017 sme uskutočnili 34 potuliek z ktorých bolo 17 na Kysuciach, 16 na Slovensku mimo Kysúc a 1 na Morave. Najvzdialenejšími navštívenými miestami boli Košice, Šikľavá skala, Hrebienok, Pribylina, Važecká jaskyňa, Krížna, Tematín ... Potuliek sa zúčastnilo celkom 51 účastníkov, s celkovou účasťou 492. 9 účastníkov sa zúčastnilo potuliek od 20 do 34 krát a naopak 21 bolo tých čo sa zúčastnili len 1-3 krát. Všetci dohromady nachodili na potulkách 5.073 km.

Po bilancovaní a odmenení najaktívnejších členov malými upomienkami prišli zákonite na „pretras“ aj plány na budúci rok. A keďže je spoločný záujem pokračovať v trávení voľného času turisticko-poznávacou činnosťou tak miest vhodných na spoznávanie sa nájde stále dosť. Na obdobie zimy, s predpokladom vyššej snehovej pokrývky, sú v pláne miesta dostupné udržiavanými miestnymi komunikáciami. Po pauze cez Vianočné a Novoročné sviatky začneme podľa dohody v týždni po sviatku Troch kráľov.

 

Text a foto z ostatných troch potuliek: Anton Opial