thumb Cyklo Kasrne 031Pre územie Turzovskej vrchoviny medzi riečkami Predmierankou a Korňankou, ktoré sme si zvolili za cieľ seniorskej turistickej vychádzky v utorok 5. 9. 2017, je významný dátum 15. 5. 1954. Týmto dňom vznikli rozdelením územia „veľkej“ Turzovky štyri samostatné obce. Súčasná katastrálna hranica dvoch z nich - Klokočova a Korne prechádza v dĺžke takmer 8,5 km rozvodím spomínaných riečok zhruba od ich sútoku až na vrchol Konečnej 865 m, ležiaci na štátnej hranici s Českou republikou. Okolie chotárnej hranice sa vyznačuje veľkým počtom osád a samôt, čo bolo hlavným motívom nasmerovania  našej poznávacej seniorskej turistickej vychádzky do tejto časti Turzovskej vrchoviny.

V zamračenom ráne začíname presne ako pred týždňom na zastávke SAD Klokočov, Rybárie, len smer našej cesty je opačný. Od zastávky smerujeme asfaltovou cestou do osady Paľuchovci. Po vyjdení z lesa na križovatke ciest pod osadou odbočíme vľavo a za potokom stúpame na kuse starou vozovou cestou – skratkou späť na prístupovú spevnenú cestu, ktorá končí v osade Šustkovci, čo je pre nás dobre, lebo sa dostávame na cestu s mäkším podkladom. Zakrátko sme v osade Poľany odkiaľ nás čaká dlhší, ale pohodlný, úsek lesom na Rybárie.  Prichádzame priamo k Domu navštívenia, ktorý sa orientuje aj na rozvoj náboženského turizmu.  Na priľahlom priestranstve je pred dokončením objekt kaplnky, či kostolíka? Lavičky na parkovisku využívame na dlhší odpočinok.

Na ďalšom úseku trasy sledujúcej katastrálnu hranicu sa dozvedáme od hubárov z Ostravy, že hříby rostou, ale daleko od sebe. Aj naše pokusy niečo nájsť končia neúspešne – aj keď .. (výsledok vo foto  galérii). Za kótou 803 m, kedysi uvádzanej v turistických mapách ako Rybárie, v plytkom sedielku zabočíme vľavo do katastra Korne a lúkami zachádzame vľavo za horizont do osady Medzi vŕškami, kde panuje čulý stavebný ruch pri výstavbe druhej drevenice aj kľud a pohoda u pôvodnej, dnes už rekreačnej, chalupy povyše s majiteľmi ktorej trávime hodnú chvíľu v priateľskom rozhovore. Tou istou cestou sa vraciame späť na červenú značku, ktorú sledujeme ešte aj od rázcestia so zelenou. Prechádzame popri samote Pupíkovci a v ďalšom, pravom, lome značky odbočujeme vľavo do osady Sedlákovci  v ktorej robíme radosť miestnemu chatárovi tým, ako nám povedal, že tu počas celých prázdnin nevidel nikoho živého a naraz mu prejde popri chalupe skupina 13-tich turistov.

Popri dvoch starých stodolách schádzame pokosenými a ovcami vypásanými lúkami do osady Doričákovci, a hneď za domami zabočíme vľavo smerom na hrebeň odkiaľ sú z lúk pekné výhľady na Tretiu Korňu, časť Horného Kelčova a Javorníky v okolí Soliska a Čemerky. Z hrebeňa je to už len kúsok z kopca do Šulcov, osady v ktorej stojí pôvodný veterný mlyn prevezený sem po Druhej svetovej vojne niekde z Opavska, ktoré patrilo s novojičínskom k oblastiam s najväčšou hustotou   stavieb tohoto druhu. Podľa literatúry ich fungovalo na Severnej Morave a v Sliezsku viac ako 700 z celkového počtu 900 evidovaných v celej Českej republike. Do súčasnosti sa ich dochovalo len niečo málo nad 60. Aj to by mohlo byť motívom túto historickú stavbičku aspoň zakonzervovať, keď už nie uviesť do pôvodného stavu.  Mlyn bol údajne funkčný ešte začiatkom sedemdesiatych rokov minulého storočia.

Od Šulcov potom obchádzame hlboký potok severne od osady a cez samotu Do pozlátky schádzame cez osady Barčákovci a Dubačovci k Mototransu a za začínajúceho mrholenia nastupujeme na zastávke SAD Korňa, Skotňa do autobusu, ktorým  cestujeme do Turzovky, kde ešte nasleduje spoločný záver v reštaurácii Urbár.

 

Text a foto: Anton Opial