thumb Huslov 1.7.2017 081fCieľom sobotňajšej turistickej vychádzky (konanej  1. júla 2017) mala byť  účasť na sv. omši, konanej každoročne, od jej postavenia v roku 2012, pri kaplnke v osade Huslov. Trasa vychádzky viedla z Trojačky U Gašparíka cez osady Riečky, Pisárovci, Bulovci, Hlboké, chatu Kmínek, Kornačovku a Volarskú na Huslov, Mihalku. Z Mihalky potom dnes už len občas využívaným chodníkom na Vršek a do Horného Kelčova.

Na Huslov sme prišli o čosi skôr. Tu už bolo všetko pripravené na  konanie svätej omše a schádzali sa aj prví účastníci. Väčšina účastníkov však bola súčasťou procesie spojenej s posviackou novovybudovanej krížovej cesty a ich príchod sa očakával až o hodinu. Nás však „tlačil“ čas a preto sme pokračovali v naše trase ešte pred príchodom procesie.

Novovybudovaná  krížová cesta, prvá vo vysockej farnosti, sa nachádza v Hornom Kelčove a jednotlivé zastavenia sú rozmiestnené z osady Vršek do osady Huslov na úseku dlhom takmer 1.400 m.

 

Text a foto: Anton Opial