thumb SpiÁsk Nov Ves 110

Prvá písomná zmienka o Spišskej Novej Vsi sa nachádza v listine ostrihomského arcibiskupa z 29.11.1268, no vzniknúť musela oveľa skôr, pretože v listine sa už spomína ako dedina, ktorá mala kostol aj faru. Dnes je toto mesto s viac ako 38.000 obyvateľmi štrnástym najľudnatejším na Slovensku.

K najväčším privilégiám, ktorých sa mestu dostalo bolo udelenie usporadúvania týždenných trhov – vždy v sobotu, udelené kráľom Ľudovítom I. 6. decembra 1380. Tie súčasné vychýrené Spišské trhy sa tu konajú už viac ako 60 rokov vždy v júli a trvajú štyri dni. Asi ich budeme musieť zaradiť do našich potuliek na budúci rok. No známe sú aj Vianočné trhy, na ktoré Klub turistiky Vysoká nad Kysucou nasmeroval svoje desiate tohtoročné seniorské potulky po Slovensku.

Po príchode využívame neplatenú službu študentov Hotelovej akadémie a vydávame sa s nimi za poznávaním historického centra mesta, ktoré je súčasťou najdlhšieho šošovkovitého námestia v Európe (obvod vyše dvoch km). Začíname u Provinčného domu. Jeho súčasťou je Levočská brána – jediná dochovaná z už nejestvujúceho kamenného hradného opevnenia vybudovaného v súvislosti s udelením trhového práva koncom 14. storočia. Postupne sa zoznamujeme s rímsko-katolíckym kostolom Nanebovzatia Panny Márie - najcennejšou a dominantnou historickou pamiatkou mesta. 78 m vysoká kostolná veža je najvyššou na Slovensku (ale presne takú istú výšku má aj veža Katedrály sv. Martina v Bratislave) a nachádza sa na nej 7 hodinových ciferníkov poháňaných jedným hodinovým strojom.  Škoda, že sme si nemohli pozrieť interiér kostola. Postupne od našich sprievodcov získavame informácie o Evanjelickom kostole (1790-1796), mestskej Radnici ( 1777-79), Mieste prianí, ktorým je pamätník Pocta Majstrovi Konrádovi – zakladateľovi prvej gotickej zvonolejárskej dielne na Spiši (1357), budove Reduty (1899-1902) aj o Grécko-katolíckom Chráme Premenenia Pána (2009). Na záver prehliadky nás naši sprievodcovia ešte pozvali na malé občerstvenie, ktoré pripravili svojim „zákazníkom“.

Nasledujúce tri hodiny, ktoré nám ostávajú do odchodu vlaku sa potom venujeme predajným stánkom so širokým sortimentom tovaru aj chutného občerstvenia, ktoré bývajú rozmiestnené na takmer kilometer dlhej Letnej ulici. Pekne a zaujímavo pôsobili aj vianočné stromčeky, vytvorené žiakmi miestnych školských zariadení,  rozmiestnené v centre námestia popri dvoch chodníkoch medzi Letnou a Zimnou ulicou.

Záver pekného výletu patrí už len cestovaniu domov.

 

Text a foto: Anton Opial