thumb Olomouc 015Olomouc – mesto v srdci Moravy ležiace na sútoku riek Moravy a Bystřice, obklopené úrodným Hornomoravským úvalom, ktoré patrilo od počiatku Českého kniežatstva medzi najvýznamnejšie české kráľovské mestá a dnes je s viac ako 100 000 obyvateľmi 6. najväčším mestom  Českej republiky, bolo cieľom posledného z tohtoročných turistických výletov, ktoré počas roka organizoval Klub turistiky Vysoká nad Kysucou.  Motívom usporiadania výletu v predvianočnom období boli vyhlásené olomoucké vianočné trhy.

Program výletu sme začali komentovanou prehliadkou Katedrály sv. Václava, ktorej počiatky výstavby začínajú už v r. 1104, s najvyššou kostolnou vežou na Morave (a druhou v ČR) vysokou 100,65 m. So sprievodkyňou sa okrem voľne prístupnej trojloďovej časti dostávame aj do presbytéria s vchodom do dvoch bočných kaplniek a krypty pod ním.

Po takmer hodinovej prehliadke prechádzame peši na Horné námestie, ktoré je s priľahlým Dolným námestím miestom každoročných vianočných trhov. Na oboch námestiach bolo rozmiestnených viac ako 80 predajných stánkov s vianočným tovarom a občerstvením – ťažko odhadnúť, ktorých bolo viac. Okrem stánkov na Hornom námestí upútala aj 75 m vysoká radničná veža (z r. 1443) s Olomouckym orlojom  (z r. 1422) v spodnom 14 m vysokom výklenku, pred ktorým stojí neodmysliteľný symbol Vianoc - 15 m vysoký vianočný strom. Neprehliadnuteľnou časťou tohto námestia je  stĺp Najsvätejšej Trojice,  najväčšie zoskupenie barokových sôch v rámci jednej skulptúry v strednej Európe. Tento 35 m vysoký stĺp, najvyšší v ČR, je od roku 1995 národnou kultúrnou pamiatkou a v roku 2000 bol zapísaný, aj so štyrmi fontánami Horného námestia, medzi pamiatky svetového dedičstva UNESCO. Zdobí ho 18 sôch svätcov, 12 figúr svetlonosov, 12 reliéfov s polo postavami apoštolov a dve pozlátené medené súsošia.

Cestou domov potom ešte zachádzame k ďalšej dominante, v rovinatej Hanej zďaleka viditeľnej – barokovej  pútnickej bazilike Panny Márie na sv. Kopečku. V období najkratších dní v roku sem prichádzame už tesne pred západom Slnka za kopce Drahanskej vysočiny. Až po vychutnaní si tohto nádherného prírodného predstavenia sa venujeme interiéru  monumentálneho chrámu, ktorý pápež Ján Pavol II. počas svojej návštevy v r. 1995 povýšil na baziliku minor. Počas jazdy zo sv. Kopečka do nížiny Hornomoravského úvalu sa nám ešte naskytol očarujúci a azda aj nezabudnuteľný pohľad na vysvietenú metropolu Moravy.

No a potom už počas jazdy autobusom môžeme sledovať v temne nastávajúceho skorého zimného večera, len umelo osvetlené najbližšie okolie cesty.

 

Text: Anton Opial

Foto: Kristián Vráblik a Anton Opial