thumb_wisla2015_02Oddiel PTTK Wisla z poľského mesta Wisly, s ktorým udržiava KST Čadca  družobné vzťahy už od roku 2004, usporiadal v sobotu 21. marca 2015  XII. Medzinárodný pochod ku prameňom Wisly - najdlhšej poľskej rieky  (Rajd do žródeł Wisły). Prívlastok medzinárodný má preto, že sa na ňom od jeho vzniku každoročne stretávajú turisti KST, KČT, PTTS-BS v RC (turisticko-športová organizácia poľskej menšiny v republike Českej)  a tiež domáci turisti z PTTK  - poľská turistická organizácia.

Účasť na tomto ročníku zorganizoval Klub turistiky Vysoká nad Kysucou spoločne s Škt Kysucké Nové Mesto. Zúčastnilo sa ho celkom 55 turistov z Kysúc, ale aj zo Žiliny a Petrovíc.
Za pekného, aj keď trochu veterného počasia, sme si vychutnali krajinársky veľmi peknú a pritom nenáročnú 14 km dlhú turistickú trasu, ktorá viedla z horského sedla Kubalonka v Sliezskych Beskydách cez miestne časti obce Istebna – Stecowka, Skala, Lončina, Zaolzie, Brzestowe, Koniakow a Polanu na Koczy Zamek, kde bol cieľ pochodu.
V cieli čakalo na všetkých 194 účastníkov teplé občerstvenie pozostávajúce z poľského národného jedla bigosu, čerstvých domácich buchiet a teplého čaju.
Usporiadatelia každoročne vyhodnocujú tri najpočetnejšie turistické kolektívy, ktoré sú odmenené športovými pohármi. Po viacročnej pauze bol kolektív KST  zase najpočetnejšou skupinou, čo nám bude pripomínať pekná cena.
Text a foto Anton Opial
Účasť na tomto ročníku zorganizoval Klub turistiky Vysoká nad Kysucou spoločne s Škt Kysucké Nové Mesto. Zúčastnilo sa ho celkom 55 turistov z Kysúc, ale aj zo Žiliny a Petrovíc.

Za pekného, aj keď trochu veterného počasia, sme si vychutnali krajinársky veľmi peknú a pritom nenáročnú 14 km dlhú turistickú trasu, ktorá viedla z horského sedla Kubalonka v Sliezskych Beskydách cez miestne časti obce Istebna – Stecowka, Skala, Lončina, Zaolzie, Brzestowe, Koniakow a Polanu na Koczy Zamek, kde bol cieľ pochodu.

V cieli čakalo na všetkých 194 účastníkov teplé občerstvenie pozostávajúce z poľského národného jedla bigosu, čerstvých domácich buchiet a teplého čaju. 

Usporiadatelia každoročne vyhodnocujú tri najpočetnejšie turistické kolektívy, ktoré sú odmenené športovými pohármi. Po viacročnej pauze bol kolektív KST  zase najpočetnejšou skupinou, čo nám bude pripomínať pekná cena. 

Text a foto Anton Opial