thumb vcs hasici vysoka2018 049Dobrovoľní hasiči z Vysokej na Kysucou ako každý rok, tak i tento krát opäť zhodnotili predchádzajúci kalendárny rok 2017. V sobotu 13. januára 2018 sa v kultúrnom dome vo Vysokej nad Kysucou zišli členovia hasičského zboru, pozvaní hostia z Územnej organizácie dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky, z okolitých dobrovoľných hasičských zborov Horný Kelčov, Makov, Turzovka, Korňa, družobných zborov z Českej republiky a to SDH Velké Karlovice, ako i projektového partnera DHZ Púchov.

thumb vysoky tlak 007Nakoľko DHZ Vysoká nad Kysucou splnil podmienky akcieschopnosti uvedené v prílohe č. 1b a podmienky minimálnych početných stavov, funkčného zloženia členov a minimálneho materiálno technického vybavenia uvedeného v prílohe č. 1c Vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 611/2006 Z. z. o hasičských jednotkách v znení neskorších predpisov, bol v kalendárnom roku 2017 zaradený do kategórie B. V nadväznosti na zaradenie do kategórie B mu bola pridelená v kalendárnom roku 2017 dotácia z Ministerstva vnútra SR vo výške 3 000,00 EUR.

thumb brigada stanica 2016 01Ako už je dobrým zvykom u hasičov z Vysokej nad Kysucou, tí sa pravidelne starajú o údržbu okolia vlakovej stanice na Nižnom Kelčove v obci Vysoká nad Kysucou.

„Bohu na slávu, blížnemu na osoh“ i týmto heslom sa riadili dve desiatky dobrovoľných hasičov, ktorí sa stretli vo štvrtok 9. júna 2016 a spoločnými silami vyzbierali odpadky, pokosili a pohrabali trávu, vytrhali burinu a nasadili kvety v okolí vlakovej stanice na Nižnom Kelčove.

thumb hasici po rekonstrukcii 01DHZ Vysoká nad Kysucou sídli v hasičskej zbrojnici na Nižnom Kelčove, ktorá pred nedávnom prešla, vďaka súkromnému vlastníkovi spoločnosti A&T Group a.s., kompletnou rekonštrukciu. Budova dostala novú strechu, zateplenie a nové okná, boli v nej vymenené vnútorné rozvody elektrického vedenia, nanovo vybudované plynové kúrenie a hasičov potešili i nové plnoautomatické dvere do dvoch garáží. Vnútorné priestory si síce hasiči svojpomocne už niekoľko krát upravili pre svoje potreby – vybudovali kuchynku, spoločenskú miestnosť či zrekonštruovali vstupnú chodbu, ale najväčším nedostatkom  a doslova hambou boli takmer nefunkčné toalety.

thumb hasici zastavka2015 11Neporiadok, vysoká tráva a burina vítali doposiaľ cestujúcich i turistov na staničke Nižný Kelčov, ktorá mimochodom hrala i vo filme. V stredu 3. 6. 2015 členovia i členky DHZ Vysoká nad Kysucou vzali do rúk kosy, krovinorezy, hrable, vidly i motyky a okolie železničnej stanice dôkladne vyčistili. Túto aktivitu členovia DHZ Vysoká nad Kysucou vyvíjajú každý rok.

thumb_vyrocna_schodza_hasici_vysoka2015_09Hasiči vo Vysokej nad Kysucou sa ihneď v novom roku pustili do práce a bilancovali predchádzajúci kalendárny rok 2014. V sobotu 10. januára 2015 sa v kultúrnom dome zišli členovia hasičského zboru, pozvaní hostia z okolitých hasičských zborov Horného Kelčova, Makova, Turzovky i Korne, ako aj družobných DHZ z ČR – Velké Karlovice a Horní Bečva. Pozvanie prijala i starostka mesta Karolínka Marie Chovanečková s predsedom SDH Karolínka.

Dňa 22. 5. 2014 prežívali členovia DHZ Vysoká nad Kysucou nevšednú a výnimočnú udalosť.
Členka výboru DHZ Vysoká nad Kysucou a zároveň i členka RK OV DPO v Čadci pani Helena Varechová obdržala v Žiline z rúk prezidenta DPO SR Ladislava Pethöym najvyššie vyznamenanie - Zaslúžilý člen DPO SR.
thumb_vyznamenanie_varechova_01Dňa 22. 5. 2014 prežívali členovia DHZ Vysoká nad Kysucou nevšednú a výnimočnú udalosť. Členka výboru DHZ Vysoká nad Kysucou a zároveň i členka RK OV DPO v Čadci pani Helena Varechová prevzala v Žiline z rúk prezidenta DPO SR Ladislava Pethöyma najvyššie vyznamenanie - Zaslúžilý člen DPO SR.

thumb_hasici_stromceky2014_04Dňa 18. 3. 2014 sa zišlo 25 členov DHZ Vysoká nad Kysucou a pre Urbáriálnu obec Makov-Vysoká spoločnými silami zasadili 2500 ks stromčekov! Vydarené počasie a pozitívny prístup členov DHZ Vysoká nad Kysucou opäť prispeli k obohateniu zelene v prírode.

thumb_schodza_hasici_vysoka2014_21Dňa 8. februára 2014 hasiči vo Vysokej nad Kysucou hodnotili svoju prácu za ostatný rok. Schôdzu viedol Ing. Martin Bilík, ktorý v úvode privítal všetkých hostí, členov a vyzval pritomných na minútu ticha za všetkých zomretých členov.