thumb_hasici130_0108V nedeľu 21. augusta 2011 si Dobrovoľný hasičský zbor Vysoká nad Kysucou pripomenul jubilejné už 130. výročie od svojho založenia. DHZ Vysoká nad Kysucou je druhým najstarším hasičským zborom v okrese Čadca.

thumb_vcs_2011_0003Dňa 26. 2.2011 mali "vysockí" hasiči svoj veľký deň, konala sa výročná členská schôdza. Kultúrnym programom prišli hasičov pozdraviť deti zo ZŠ E. A. Cernana. Výročnú členskú schôdzu otvoril a viedol Ing. Martin Bílik, ktorý v úvode privítal starostu obce Mgr. Antona Varechu, zástupcu OV DPO Rastislava Faturu, zástupcov DHZ okolitých obcí, taktiež  zástupcov Hornej Bečvy i družobných Veľkých Karlovíc a samozrejme prítomných členov.

Sample ImageAsi prvú príjemnú májovú nedeľu dňa 23. 5. 2010 prerušil o 13:00 hod. telefonát veliteľovi DHZ Vysoká nad Kysucou Jánovi Lovaszovi, v ktorom susedný DHZ z Klokočova žiadal oba naše hasičské zbory o susedskú pomoc pri hasení lesného požiaru. I keď oba zbory vedeli, že sa našťastie jedná o Námetové cvičenie hasičského okrsku, do ktorého oba naše zbory patria, všetci sa snažili dodržať absolútnu vážnosť a zodpovednosť k vzniknutej situácii.

Sample ImageEšte v decembri roku 2009 získala Obec Vysoká nad Kysucou informáciu, o možnosti odkúpenia špeciálneho cisternového protipožiarneho vozidla TATRA T-148 od spoločnosti AVC Čadca.
Nakoľko cisternové vozidlo CAS 25, ktoré je v užívaní DHZ Vysoká nad Kysucou – Nižný Kelčov, je technicky zastarané (jeho údržba a prevádzka je finančne náročná) a záujemcov bolo ihneď z okolitých obcí niekoľko, starosta obce začal urýchlene konať a predávajúcemu za obec Vysoká nad Kysucou predložil cenovú ponuku vo výške 1660 EUR. V následnom výberovom konaní, ktoré realizovala spoločnosť AVC Čadca bola ponuka obce zhodnotená ako víťazná!

Sample ImageSobota 6. februára 2010 patrila všetkým „vysockým“ hasičom. V tento deň sa v sále kultúrneho domu vo Vysokej nad Kysucou konala avízovaná Výročná členská schôdza Dobrovoľného hasičského zboru Vysoká nad Kysucou – Nižný Kelčov.
Pozvanie na Výročnú členskú schôdzu prijalo 67 členov a 22 hostí.

Sample ImageVo štvrtok 18. júna 2009 bol o 10:40 hod. bol Hasičskému záchrannému zboru v Čadci nahlásený požiar lesného porastu, ktorý bol lokalizovaný v katastri obce Vysoká nad Kysucou v U Rekši. V skutočnosti sa však požiar nachádzal bližšie k centru obce. Na miesto zásahu bola,  povolaná i hasičská cisterna DHZ Vysoká nad Kysucou a traja členovia posádky.

Sample ImageV sobotu 7. februára 2009 bolo možné v ústredí obce pozorovať zvýšený „výskyt“ hasičov. Našťastie však nešlo o požiar ani o žiadnu inú živelnú pohromu, ale dôvod bol mierumilovný avšak o to dôležitejší. V sále kultúrneho domu sa totižto o 14:00 hod. konala výročná členská schôdza DHZ Vysoká nad Kysucou – Nižný Kelčov.

Sample ImageV nedeľu 7. decembra „vyrástol“ ďalší vianočný stromček. Ten postavili členovia DHZ Vysoká nad Kysucou – Nižný Kelčov pri hasičskej zbrojnici na Nižnom Kelčove.
Ako ďalší v našej obci bude obyvateľom pripomínať blížiace sa sviatky pokoja a lásky.

Vykurovacie obdobie je závažný časový úsek z hľadiska zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov. Špecifické podmienky vykurovacieho obdobia si vyžadujú dôkladnú prípravu tepelných spotrebičov, ich inštaláciu a umiestnenie už pred začatím prevádzky. Dôležitým súvisiacim právnym predpisom je vyhláška MV SR č.96/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú zásady požiarnej bezpečnosti pri manipulácii a skladovaní horľavých kvapalín, ťažkých vykurovacích olejov a rastlinných a živočíšnych tukov a olejov.