Človek a oheň, obec a požiarna ochrana, hasiči a sv. Florian, to sú spojenia, nad ktorými sa už niekoľko generácií nikto ani nezamyslí. Patria k sebe, veď ťažko si vieme predstaviť život bez týchto dobrovoľníkov.
Aký bol rok 2012 pre DHZ Vysoká nad Kysucou? Túto analýzu sme previedli dňa 3. februára 2013 na Výročnej členskej schôdzi DHZ Vysoká nad Kysucou za hojnej účasti členov, hostí i družobných hostí z ČR.
thumb_schodza_DHZvysoka2013_03Človek a oheň, obec a požiarna ochrana, hasiči a sv. Florian, to sú spojenia, nad ktorými sa už niekoľko generácií nikto ani nezamyslí. Patria k sebe, veď ťažko si vieme predstaviť život bez týchto dobrovoľníkov. Aký bol rok 2012 pre DHZ Vysoká nad Kysucou? Túto analýzu sme previedli dňa 3. februára 2013 na Výročnej členskej schôdzi DHZ Vysoká nad Kysucou za hojnej účasti členov, hostí i družobných hostí z ČR.

thumb_vcs2011_0016Dňa 10. decembra 2011 sa v kultúrnom dome konala Výročná členská schôdza DHZ Vysoká nad Kysucou.
Úvod rokovania pozdravili pekným kultúrnym programom žiaci zo ZŠ E. A. Cernana pod vedením Mgr. Janky Jurčovej. Okrem členiek a členov sa členskej schôdze zúčastnili i okolité hasičské zbory a družobné zbory z ČR - Velké Karlovice i Horní Bečva, no a samozrejme i viacerí vzácni hostia.

thumb_veteraniV sobotu 8. októbra 2011 sa vo Veľkých Karloviciach konal už 6. ročník stretnutia hasičov veteránov z pohraničných obcí a to: DHZ Vysoká nad Kysucou, DHZ Makov, DHS Veľké Karlovice a DHS Horní Bečva.

thumb_hasici130_0108V nedeľu 21. augusta 2011 si Dobrovoľný hasičský zbor Vysoká nad Kysucou pripomenul jubilejné už 130. výročie od svojho založenia. DHZ Vysoká nad Kysucou je druhým najstarším hasičským zborom v okrese Čadca.

thumb_vcs_2011_0003Dňa 26. 2.2011 mali "vysockí" hasiči svoj veľký deň, konala sa výročná členská schôdza. Kultúrnym programom prišli hasičov pozdraviť deti zo ZŠ E. A. Cernana. Výročnú členskú schôdzu otvoril a viedol Ing. Martin Bílik, ktorý v úvode privítal starostu obce Mgr. Antona Varechu, zástupcu OV DPO Rastislava Faturu, zástupcov DHZ okolitých obcí, taktiež  zástupcov Hornej Bečvy i družobných Veľkých Karlovíc a samozrejme prítomných členov.

Sample ImageAsi prvú príjemnú májovú nedeľu dňa 23. 5. 2010 prerušil o 13:00 hod. telefonát veliteľovi DHZ Vysoká nad Kysucou Jánovi Lovaszovi, v ktorom susedný DHZ z Klokočova žiadal oba naše hasičské zbory o susedskú pomoc pri hasení lesného požiaru. I keď oba zbory vedeli, že sa našťastie jedná o Námetové cvičenie hasičského okrsku, do ktorého oba naše zbory patria, všetci sa snažili dodržať absolútnu vážnosť a zodpovednosť k vzniknutej situácii.

Sample ImageEšte v decembri roku 2009 získala Obec Vysoká nad Kysucou informáciu, o možnosti odkúpenia špeciálneho cisternového protipožiarneho vozidla TATRA T-148 od spoločnosti AVC Čadca.
Nakoľko cisternové vozidlo CAS 25, ktoré je v užívaní DHZ Vysoká nad Kysucou – Nižný Kelčov, je technicky zastarané (jeho údržba a prevádzka je finančne náročná) a záujemcov bolo ihneď z okolitých obcí niekoľko, starosta obce začal urýchlene konať a predávajúcemu za obec Vysoká nad Kysucou predložil cenovú ponuku vo výške 1660 EUR. V následnom výberovom konaní, ktoré realizovala spoločnosť AVC Čadca bola ponuka obce zhodnotená ako víťazná!

Sample ImageSobota 6. februára 2010 patrila všetkým „vysockým“ hasičom. V tento deň sa v sále kultúrneho domu vo Vysokej nad Kysucou konala avízovaná Výročná členská schôdza Dobrovoľného hasičského zboru Vysoká nad Kysucou – Nižný Kelčov.
Pozvanie na Výročnú členskú schôdzu prijalo 67 členov a 22 hostí.

Sample ImageVo štvrtok 18. júna 2009 bol o 10:40 hod. bol Hasičskému záchrannému zboru v Čadci nahlásený požiar lesného porastu, ktorý bol lokalizovaný v katastri obce Vysoká nad Kysucou v U Rekši. V skutočnosti sa však požiar nachádzal bližšie k centru obce. Na miesto zásahu bola,  povolaná i hasičská cisterna DHZ Vysoká nad Kysucou a traja členovia posádky.