Sample ImageSobota 6. februára 2010 patrila všetkým „vysockým“ hasičom. V tento deň sa v sále kultúrneho domu vo Vysokej nad Kysucou konala avízovaná Výročná členská schôdza Dobrovoľného hasičského zboru Vysoká nad Kysucou – Nižný Kelčov.
Pozvanie na Výročnú členskú schôdzu prijalo 67 členov a 22 hostí.

Sample ImageVo štvrtok 18. júna 2009 bol o 10:40 hod. bol Hasičskému záchrannému zboru v Čadci nahlásený požiar lesného porastu, ktorý bol lokalizovaný v katastri obce Vysoká nad Kysucou v U Rekši. V skutočnosti sa však požiar nachádzal bližšie k centru obce. Na miesto zásahu bola,  povolaná i hasičská cisterna DHZ Vysoká nad Kysucou a traja členovia posádky.

Sample ImageV sobotu 7. februára 2009 bolo možné v ústredí obce pozorovať zvýšený „výskyt“ hasičov. Našťastie však nešlo o požiar ani o žiadnu inú živelnú pohromu, ale dôvod bol mierumilovný avšak o to dôležitejší. V sále kultúrneho domu sa totižto o 14:00 hod. konala výročná členská schôdza DHZ Vysoká nad Kysucou – Nižný Kelčov.

Sample ImageV nedeľu 7. decembra „vyrástol“ ďalší vianočný stromček. Ten postavili členovia DHZ Vysoká nad Kysucou – Nižný Kelčov pri hasičskej zbrojnici na Nižnom Kelčove.
Ako ďalší v našej obci bude obyvateľom pripomínať blížiace sa sviatky pokoja a lásky.

Vykurovacie obdobie je závažný časový úsek z hľadiska zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov. Špecifické podmienky vykurovacieho obdobia si vyžadujú dôkladnú prípravu tepelných spotrebičov, ich inštaláciu a umiestnenie už pred začatím prevádzky. Dôležitým súvisiacim právnym predpisom je vyhláška MV SR č.96/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú zásady požiarnej bezpečnosti pri manipulácii a skladovaní horľavých kvapalín, ťažkých vykurovacích olejov a rastlinných a živočíšnych tukov a olejov.

Sample ImageDňa 26. januára sa konala Výročná členská schôdza Dobrovoľného hasičského zboru Vysoká nad Kysucou - Nižný Kelčov. Zúčastnilo sa jej viac ako 80 samotných členov a pozvanie prijalo viac ako 30 hostí. Na tomto mieste Vám, i keď oneskorene, prinášame niekoľko fotografií ....

Sample ImageI keď už sú časy pracovných sobôt a kolektívnych brigád dávnou minulosťou, predsa sme sa v sobotu 9. júna 2007 stretli v našej obci s naozaj netradičnou a ojedinelou akciou. Jej aktérmi boli členovia DHZ Vysoká nad Kysucou – Nižný Kelčov, ktorí sa dobrovoľne podujali vyčistiť breh a koryto rieky Kelčovanka v úseku od mosta štátnej cesty na Nižnom Kelčove až po jej ústie do Kysuce. Celá táto jedinečná myšlienka sa „zrodila v hlave“ poslanca obecného zastupiteľstva pána Miroslava Dormana, ktorý je zároveň i členom DHZ Vysoká nad Kysucou – Nižný Kelčov a ktorý i príkladne prešiel od samotného nápadu až po jeho realizáciu a do prác sa i osobne zapojil.
Dobrovoľná brigáda trvala takmer štyri hodiny, no čo je dôležité, že výsledok je naozaj úžasný, za čo patrí všetkým aktérom veľká vďaka!
Viac fotografií z tejto výnimočnej akcie si môžete pozrieť práve na tomto mieste ... 

Dejiny hasičského zboru v obci Vysoká nad Kysucou dávno presahujú vek ľudského života, veď v tomto období si „vysockí“ hasiči pripomenuli 125. výročie založenia hasičského zboru.
Samozrejme, kronika za tento čas zapísala veľa rôznych udalostí, zaujímavostí, veselých i smutných príhod. Veselé príbehy sa tradujú dlho, ale ešte dlhšie prežíva spomienka na ľudí, ktorí pomocou blížnemu naplnili celý svoj život.

V stredu 17. mája 2006 v Dome odborov v Žiline prebral člen DHZ Vysoká nad Kysucou – Nižný Kelčov pán Peter DORMAN z rúk prezidenta DHZ SR pána Judr. Jozefa Minárika najvyššie hasičské vyznamenanie - titul Zaslúžilý člen Dobrovoľného hasičského zboru Slovenskej republiky. Najvyššie vyznamenanie sa udeľuje každoročne na návrhy okresných výborov vybraným najlepším dobrovoľným hasičom z celého Slovenska. Tento rok bolo vyznamenaných 49 hasičov, z ktorých bol práve 1 z okresu Čadca. Pánovi Petrovi Dormanovi priamo na miestne zablahoželal starosta obce Ing. Ladislav Kubačák, riaditeľ OV DHZ Ladislav Dedič. Pri tejto príležitosti srdečne blahoželá i Obec Vysoká nad Kysucou a DHZ Vysoká nad Kysucou – Nižný Kelčov.