thumb_vyrocna_schodza_hasici_vysoka2015_09Hasiči vo Vysokej nad Kysucou sa ihneď v novom roku pustili do práce a bilancovali predchádzajúci kalendárny rok 2014. V sobotu 10. januára 2015 sa v kultúrnom dome zišli členovia hasičského zboru, pozvaní hostia z okolitých hasičských zborov Horného Kelčova, Makova, Turzovky i Korne, ako aj družobných DHZ z ČR – Velké Karlovice a Horní Bečva. Pozvanie prijala i starostka mesta Karolínka Marie Chovanečková s predsedom SDH Karolínka.

Dňa 22. 5. 2014 prežívali členovia DHZ Vysoká nad Kysucou nevšednú a výnimočnú udalosť.
Členka výboru DHZ Vysoká nad Kysucou a zároveň i členka RK OV DPO v Čadci pani Helena Varechová obdržala v Žiline z rúk prezidenta DPO SR Ladislava Pethöym najvyššie vyznamenanie - Zaslúžilý člen DPO SR.
thumb_vyznamenanie_varechova_01Dňa 22. 5. 2014 prežívali členovia DHZ Vysoká nad Kysucou nevšednú a výnimočnú udalosť. Členka výboru DHZ Vysoká nad Kysucou a zároveň i členka RK OV DPO v Čadci pani Helena Varechová prevzala v Žiline z rúk prezidenta DPO SR Ladislava Pethöyma najvyššie vyznamenanie - Zaslúžilý člen DPO SR.

thumb_hasici_stromceky2014_04Dňa 18. 3. 2014 sa zišlo 25 členov DHZ Vysoká nad Kysucou a pre Urbáriálnu obec Makov-Vysoká spoločnými silami zasadili 2500 ks stromčekov! Vydarené počasie a pozitívny prístup členov DHZ Vysoká nad Kysucou opäť prispeli k obohateniu zelene v prírode.

thumb_schodza_hasici_vysoka2014_21Dňa 8. februára 2014 hasiči vo Vysokej nad Kysucou hodnotili svoju prácu za ostatný rok. Schôdzu viedol Ing. Martin Bilík, ktorý v úvode privítal všetkých hostí, členov a vyzval pritomných na minútu ticha za všetkých zomretých členov.

Sobota 12. októbra 2013 “patrila” v obci Vysoká nad Kysucou hasičom.  Naša obec privítala účastníkov - 7. Medzinárodného stretnutia hasičov veteránov.
V slávnostne vyzdobenej sále kultúrneho domu sa stretli hasiči z prihraničných obcí a to z Velkých Karlovíc, Hornej Bečvy, Makova a samozrejme 2 domáce hasičské zbory Vysoká nad Kysucou a Horný Kelčov.
thumb_hasici_veterani_f2013_22Sobota 12. októbra 2013 "patrila” v obci Vysoká nad Kysucou hasičom - vetránom.  Naša obec privítala účastníkov - 7. Medzinárodného stretnutia hasičov veteránov.
V slávnostne vyzdobenej sále kultúrneho domu sa stretli hasiči z prihraničných obcí a to z Velkých Karlovíc, Hornej Bečvy, Makova a samozrejme 2 domáce hasičské zbory Vysoká nad Kysucou a Horný Kelčov.

thumb_uprava_zs_nizny_kelcov2013_14Časy, kedy každá vlaková stanička lemujúca trať číslo 128 Čadca – Makov označená názvom obce či jej miestnej časti, vďaka stálej službe prekypovala životom, sú už zrejme nenávratne preč. Budovy, v ktorých sa dal zakúpiť cestovný lístok, skryť sa pred nepriazňou počasia, ostali okrem tých, v ktorých je dodnes zriadená stála služba,  na milosť či nemilosť povetrnostným vplyvom, prírode a vandalom.

thumb_florian_2013_07V nedeľu 5. mája 2013 hasiči z DHZ Vysoká nad Kysucou i DHZ Horný Kelčov spoločne oslávili svoj deň svätou omšou vo farskom kostole sv. Matúša vo Vysokej nad Kysucou, ktorú celebroval správca farnosti vdp. Mgr. Peter Hrenák.

thumb_hasici_stromceky2013_05Dňa 25. 4. 2013 sa 19 členovia DHZ Vysoká nad Kysucou zúčastnili brigády sadenia stromčekov pre Urbárialnu obec Makov - Vysoká. Nebolo to po prvý ani posledný krát, pretože nechceme len - tak čakať so založenými rukami iba na finančnú pomoc od obce.

thumb_strazenie_bozieho_hrobu2013_01Stráženie Božieho hrobu je súčasťou sviatkov Veľkej noci, najvýznamnejších kresťanských sviatkov. Veriaci vyjadrujú svoj vzťah k Ježišovi Kristovi, ktorý leží v hrobe. I členovia DHZ Vysoká nad Kysucou sa spolu s miništrantami zhostili tejto služby.