thumb_schodza_hasici_vysoka2014_21Dňa 8. februára 2014 hasiči vo Vysokej nad Kysucou hodnotili svoju prácu za ostatný rok. Schôdzu viedol Ing. Martin Bilík, ktorý v úvode privítal všetkých hostí, členov a vyzval pritomných na minútu ticha za všetkých zomretých členov.

Sobota 12. októbra 2013 “patrila” v obci Vysoká nad Kysucou hasičom.  Naša obec privítala účastníkov - 7. Medzinárodného stretnutia hasičov veteránov.
V slávnostne vyzdobenej sále kultúrneho domu sa stretli hasiči z prihraničných obcí a to z Velkých Karlovíc, Hornej Bečvy, Makova a samozrejme 2 domáce hasičské zbory Vysoká nad Kysucou a Horný Kelčov.
thumb_hasici_veterani_f2013_22Sobota 12. októbra 2013 "patrila” v obci Vysoká nad Kysucou hasičom - vetránom.  Naša obec privítala účastníkov - 7. Medzinárodného stretnutia hasičov veteránov.
V slávnostne vyzdobenej sále kultúrneho domu sa stretli hasiči z prihraničných obcí a to z Velkých Karlovíc, Hornej Bečvy, Makova a samozrejme 2 domáce hasičské zbory Vysoká nad Kysucou a Horný Kelčov.

thumb_uprava_zs_nizny_kelcov2013_14Časy, kedy každá vlaková stanička lemujúca trať číslo 128 Čadca – Makov označená názvom obce či jej miestnej časti, vďaka stálej službe prekypovala životom, sú už zrejme nenávratne preč. Budovy, v ktorých sa dal zakúpiť cestovný lístok, skryť sa pred nepriazňou počasia, ostali okrem tých, v ktorých je dodnes zriadená stála služba,  na milosť či nemilosť povetrnostným vplyvom, prírode a vandalom.

thumb_florian_2013_07V nedeľu 5. mája 2013 hasiči z DHZ Vysoká nad Kysucou i DHZ Horný Kelčov spoločne oslávili svoj deň svätou omšou vo farskom kostole sv. Matúša vo Vysokej nad Kysucou, ktorú celebroval správca farnosti vdp. Mgr. Peter Hrenák.

thumb_hasici_stromceky2013_05Dňa 25. 4. 2013 sa 19 členovia DHZ Vysoká nad Kysucou zúčastnili brigády sadenia stromčekov pre Urbárialnu obec Makov - Vysoká. Nebolo to po prvý ani posledný krát, pretože nechceme len - tak čakať so založenými rukami iba na finančnú pomoc od obce.

thumb_strazenie_bozieho_hrobu2013_01Stráženie Božieho hrobu je súčasťou sviatkov Veľkej noci, najvýznamnejších kresťanských sviatkov. Veriaci vyjadrujú svoj vzťah k Ježišovi Kristovi, ktorý leží v hrobe. I členovia DHZ Vysoká nad Kysucou sa spolu s miništrantami zhostili tejto služby.

Človek a oheň, obec a požiarna ochrana, hasiči a sv. Florian, to sú spojenia, nad ktorými sa už niekoľko generácií nikto ani nezamyslí. Patria k sebe, veď ťažko si vieme predstaviť život bez týchto dobrovoľníkov.
Aký bol rok 2012 pre DHZ Vysoká nad Kysucou? Túto analýzu sme previedli dňa 3. februára 2013 na Výročnej členskej schôdzi DHZ Vysoká nad Kysucou za hojnej účasti členov, hostí i družobných hostí z ČR.
thumb_schodza_DHZvysoka2013_03Človek a oheň, obec a požiarna ochrana, hasiči a sv. Florian, to sú spojenia, nad ktorými sa už niekoľko generácií nikto ani nezamyslí. Patria k sebe, veď ťažko si vieme predstaviť život bez týchto dobrovoľníkov. Aký bol rok 2012 pre DHZ Vysoká nad Kysucou? Túto analýzu sme previedli dňa 3. februára 2013 na Výročnej členskej schôdzi DHZ Vysoká nad Kysucou za hojnej účasti členov, hostí i družobných hostí z ČR.

thumb_vcs2011_0016Dňa 10. decembra 2011 sa v kultúrnom dome konala Výročná členská schôdza DHZ Vysoká nad Kysucou.
Úvod rokovania pozdravili pekným kultúrnym programom žiaci zo ZŠ E. A. Cernana pod vedením Mgr. Janky Jurčovej. Okrem členiek a členov sa členskej schôdze zúčastnili i okolité hasičské zbory a družobné zbory z ČR - Velké Karlovice i Horní Bečva, no a samozrejme i viacerí vzácni hostia.

thumb_veteraniV sobotu 8. októbra 2011 sa vo Veľkých Karloviciach konal už 6. ročník stretnutia hasičov veteránov z pohraničných obcí a to: DHZ Vysoká nad Kysucou, DHZ Makov, DHS Veľké Karlovice a DHS Horní Bečva.