thumb ocenenie mlakyta 002Na otázku „Poď pracovať pre dobrovoľný hasičský zbor!“ sa dá odpovedať iba dvoma spôsobmi. Sú takí, ktorí odpovedajú „To nie je pre mňa. Čo by som tam robil?“ a takí, ktorí odpovedajú „Samozrejme. Rád!“ a svoj život a takmer všetok voľný čas zasvätia pomáhaniu druhým. Byť poctivým hasičom sa nedá iba na polovičný úväzok, či iba vtedy keď svieti slnko a mne sa chce, byť hasičom často krát znamená odrieknuť si oddych či pokoj a obetovať sa pre druhých a pre svoju organizáciu.

thumb vcs hasici vysoka2018 049Dobrovoľní hasiči z Vysokej na Kysucou ako každý rok, tak i tento krát opäť zhodnotili predchádzajúci kalendárny rok 2017. V sobotu 13. januára 2018 sa v kultúrnom dome vo Vysokej nad Kysucou zišli členovia hasičského zboru, pozvaní hostia z Územnej organizácie dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky, z okolitých dobrovoľných hasičských zborov Horný Kelčov, Makov, Turzovka, Korňa, družobných zborov z Českej republiky a to SDH Velké Karlovice, ako i projektového partnera DHZ Púchov.

thumb vysoky tlak 007Nakoľko DHZ Vysoká nad Kysucou splnil podmienky akcieschopnosti uvedené v prílohe č. 1b a podmienky minimálnych početných stavov, funkčného zloženia členov a minimálneho materiálno technického vybavenia uvedeného v prílohe č. 1c Vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 611/2006 Z. z. o hasičských jednotkách v znení neskorších predpisov, bol v kalendárnom roku 2017 zaradený do kategórie B. V nadväznosti na zaradenie do kategórie B mu bola pridelená v kalendárnom roku 2017 dotácia z Ministerstva vnútra SR vo výške 3 000,00 EUR.

thumb brigada stanica 2016 01Ako už je dobrým zvykom u hasičov z Vysokej nad Kysucou, tí sa pravidelne starajú o údržbu okolia vlakovej stanice na Nižnom Kelčove v obci Vysoká nad Kysucou.

„Bohu na slávu, blížnemu na osoh“ i týmto heslom sa riadili dve desiatky dobrovoľných hasičov, ktorí sa stretli vo štvrtok 9. júna 2016 a spoločnými silami vyzbierali odpadky, pokosili a pohrabali trávu, vytrhali burinu a nasadili kvety v okolí vlakovej stanice na Nižnom Kelčove.

thumb hasici po rekonstrukcii 01DHZ Vysoká nad Kysucou sídli v hasičskej zbrojnici na Nižnom Kelčove, ktorá pred nedávnom prešla, vďaka súkromnému vlastníkovi spoločnosti A&T Group a.s., kompletnou rekonštrukciu. Budova dostala novú strechu, zateplenie a nové okná, boli v nej vymenené vnútorné rozvody elektrického vedenia, nanovo vybudované plynové kúrenie a hasičov potešili i nové plnoautomatické dvere do dvoch garáží. Vnútorné priestory si síce hasiči svojpomocne už niekoľko krát upravili pre svoje potreby – vybudovali kuchynku, spoločenskú miestnosť či zrekonštruovali vstupnú chodbu, ale najväčším nedostatkom  a doslova hambou boli takmer nefunkčné toalety.

thumb hasici zastavka2015 11Neporiadok, vysoká tráva a burina vítali doposiaľ cestujúcich i turistov na staničke Nižný Kelčov, ktorá mimochodom hrala i vo filme. V stredu 3. 6. 2015 členovia i členky DHZ Vysoká nad Kysucou vzali do rúk kosy, krovinorezy, hrable, vidly i motyky a okolie železničnej stanice dôkladne vyčistili. Túto aktivitu členovia DHZ Vysoká nad Kysucou vyvíjajú každý rok.

thumb_vyrocna_schodza_hasici_vysoka2015_09Hasiči vo Vysokej nad Kysucou sa ihneď v novom roku pustili do práce a bilancovali predchádzajúci kalendárny rok 2014. V sobotu 10. januára 2015 sa v kultúrnom dome zišli členovia hasičského zboru, pozvaní hostia z okolitých hasičských zborov Horného Kelčova, Makova, Turzovky i Korne, ako aj družobných DHZ z ČR – Velké Karlovice a Horní Bečva. Pozvanie prijala i starostka mesta Karolínka Marie Chovanečková s predsedom SDH Karolínka.

Dňa 22. 5. 2014 prežívali členovia DHZ Vysoká nad Kysucou nevšednú a výnimočnú udalosť.
Členka výboru DHZ Vysoká nad Kysucou a zároveň i členka RK OV DPO v Čadci pani Helena Varechová obdržala v Žiline z rúk prezidenta DPO SR Ladislava Pethöym najvyššie vyznamenanie - Zaslúžilý člen DPO SR.
thumb_vyznamenanie_varechova_01Dňa 22. 5. 2014 prežívali členovia DHZ Vysoká nad Kysucou nevšednú a výnimočnú udalosť. Členka výboru DHZ Vysoká nad Kysucou a zároveň i členka RK OV DPO v Čadci pani Helena Varechová prevzala v Žiline z rúk prezidenta DPO SR Ladislava Pethöyma najvyššie vyznamenanie - Zaslúžilý člen DPO SR.

thumb_hasici_stromceky2014_04Dňa 18. 3. 2014 sa zišlo 25 členov DHZ Vysoká nad Kysucou a pre Urbáriálnu obec Makov-Vysoká spoločnými silami zasadili 2500 ks stromčekov! Vydarené počasie a pozitívny prístup členov DHZ Vysoká nad Kysucou opäť prispeli k obohateniu zelene v prírode.