thumb 4 sprievod 2 hasicaren 140 DHZIMG 9775Dobrovoľný hasičský zbor Vysoká nad Kysucou oslávil v sobotu 21. 8. 2021 krásnych 140 rokov svojej existencie. Hasičský zbor bol založený presne 19. 8. 1881, kedy zbor mal 32 činných členov. Jeho vek ho zaradzuje na miesto tretieho najstaršieho dobrovoľného hasičského zboru v okrese Čadca.

Jubilejnú oslavu začali dobrovoľní hasiči už v sobotu ráno prezentáciou priestorov a techniky DHZ Vysoká nad Kysucou spoločne s ostatnými pozvanými hosťami Jánom Parčišom, vedúcim Sekretariátu DPO SR s manželkou, Jaroslavom Kapusniakom, krajským riaditeľom HaZZ v Žiline, Miroslavom Kozom, Martou Balošákovou, Ladislavom Dedičom, zástupcami ÚvDPO SR v Čadci, s družobnými zbormi z Českej republiky DHZ Veľké Karlovice a DHZ Horní Bečva a taktiež zbormi zo Slovenska s DHZ Makov, DHZ Horný Kelčov, DHZ Turzovka, DHZ Korňa, DHZ Podvysoká, DHZ Klokočov, DHZ Púchov. Slávnostným sprievodom, ktorý viedol Miroslav Dorman, predseda DHZ Vysoká nad Kysucou sa hasiči presunuli do kostola sv. Matúša, kde spoločne slávili slávnostnú sv. omšu, ktorú celebroval František Mikuláš. Po sv. omši sa hasiči v sprievode do sály kultúrneho domu, kde sa konala slávnostná schôdza. Hasičov svojou návštevou na schôdzi poctili i Erika Jurinová, predsedníčka ŽSK, Daniel Lysík a Janka Jurčová, poslanci obecného zastupiteľstva a Marcel Nekoranec, hlavný kontrolór Obce Vysoká nad Kysucou. Slávnosť sa niesla v duchu pripomenutia si významných medzníkov histórie, ktoré sú uchované v dodnes pre zbor vzácnej Pamätnej knihe a v Kronike DHZ Vysoká nad Kysucou. Historické medzníky existencie hasičského zboru vo Vysokej nad Kysucou vo svojej prezentácii všetkým prítomným odprezentoval Anton Varecha.

Z rúk starostu obce Antona Varechu, predsedu DHZ Vysoká nad Kysucou Miroslava Dormana a veliteľa Jána Lovasza boli odovzdané pamätné medaile, ktoré boli vydané jedinečne k 140. výročiu založenia DHZ Vysoká nad Kysucou. Medaile a pamätné plakety si prevzali všetci hostia, družobné zbory a každý jeden člen zboru. Hasiči taktiež mysleli i na deti, nádejných dobrovoľných hasičov, možno raz aj profesionálnych, ktorým na pamiatku a pre potešenie detských očí a srdiečok odovzdali malé smart reproduktory. Hasiči na slávnostnej schôdzi nezabudli i na všetkých svojich predchodcov a minútou ticha vzdali úctu zomretým členom, bez ktorých by história zboru nebola v takej podobe, v akej si ju dnes môžeme pripomínať.

Zástupcovia Krajskej organizácia DPO SR Žilina a Územného výboru DPO SR v Čadci odovzdali Čestné uznania I., II. a III. stupňa obetavým členom. Starosta obce Vysoká nad Kysucou venoval zboru vzácnu pamätnú stuhu a pozvaní hostia cenné dary, ktoré si dobrovoľný hasičský zbor DHZ Vysoká nad Kysucou nesmierne váži a s hrdosťou uchová. Tak teda „živio“ DHZ Vysoká nad Kysucou ...

 

Text: Mgr. Katarína Jantošová

Foto: Maroš „Makalač“ Kmínek

 

Prezentacia historie DHZ Vysoká nad Kysucou:

Autor a sprievodné slovo: Mgr. Anton Varecha 

 

Prehliadka hasičskej zbrojnice:

 

Hasičský sprievod do kostola sv. Matúša:

 

Slávnostná hasičská sv. omša vo farskom kostole sv. Matúša:

 

Hasičský sprievod do kultúrneho domu:

 

Slávnostná členská schôdza DHZ Vysoká nad Kysucou v sále kultúrneho domu vo Vysokej nad Kysucou: