thumb vlakova zastavka jun2019 011Od členov dobrovoľného hasičského zboru akosi prirodzene očakávame viac ochoty či angažovanosti a asi i preto nedokáže byť hasičom každý. Presne takýmito ľuďmi sú i členovia DHZ Vysoká nad Kysucou. Tí sa v pondelok 17. júna 2019 o 18:00 hod. zišli, aby vykosili a vyčistili areál vlakovej zastávky Nižný Kelčov a jej širšieho okolia.

Nemuseli, veď nie sú jej vlastníkmi ani užívateľmi. Svojou aktivitou však opäť dokázali, že im záleží na prostredí v ktorom žijú a dokážu urobiť omnoho viac ako sa od nich ako hasičov očakáva. Vďaka ich aktivite tak môžu cestujúci využívať čistú a upratanú vlakovú zastávku. Za ochotu a angažovanosť patrí zúčastneným členom DHZ Vysoká nad Kysucou i touto cestou veľké ĎAKUJEME.