thumb florian2019 varecha 009Sv. Floriána, patróna hasičov, si podľa rímskeho martyrológia pripomíname 4. mája. Bol dôstojníkom rímskej armády a mučenícku smrť podstúpil za čias cisára Diokleciána. Povesť hovorí, že Florián zachránil nemecké mesto Norimberg pred požiarom v ôsmom storočí. Podľa legendy taktiež ochránil istého uhliara, ktorý spadol do ohňa a na príhovor svätca bol zachránený. Roku 304 sa postavil na obranu zatknutých a uväznených 40 kresťanských legionárov v Lorchu. Za pokus o vyslobodenie bol zatknutý a odsúdený miestodržiteľom Aquiliánom na smrť. Poprava sa konala dňa 4. mája 304.

Sv. Florián sa uctieva ako patrón požiarnikov. Zobrazuje sa ako rímsky vojak s prilbou na hlave, v ľavej ruke so zástavou a v pravej s nádobou na vodu, ktorou zalieva oheň na horiacom dome.

Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky vyhlásila deň sv. Floriána, 4. máj, za Deň požiarnikov.

Svojho patróna, sv. Floriána, si v nedeľu 5. mája 2019, uctili i členovia Dobrovoľného hasičského zboru Vysoká nad Kysucou a Dobrovoľného hasičského zboru Horný Kelčov. Hasiči vytvorili slávnostný sprievod, na čele ktorého niesol predseda DHZ Vysoká nad Kysucou Miroslav Dorman sochu sv. Floriána a spoločne so starostom obce Mgr. Antonom Varechom prišli pred farský kostol sv. Matúša. Hasičov pred kostolom privítal vysocký pán farár Mgr. František Mikuláš, ktorý och za asistencie miništrantov voviedol do farského kostola sv. Matúša, aby sa tak všetci mohli, pri príležitosti sviatku sv. Floriána, zúčastniť slávnostnej sv. omše obetovanej práve za hasičov.

 

"Bohu na slávu, blížnemu na pomoc."

 

 

Text: Mgr. Katarína Jantošová, Mgr. Anton Varecha

Foto: Renáta Dormanová, Miroslav Zeman, Mgr. Anton Varecha