thumb vcs hasici vysoka2018 049Dobrovoľní hasiči z Vysokej na Kysucou ako každý rok, tak i tento krát opäť zhodnotili predchádzajúci kalendárny rok 2017. V sobotu 13. januára 2018 sa v kultúrnom dome vo Vysokej nad Kysucou zišli členovia hasičského zboru, pozvaní hostia z Územnej organizácie dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky, z okolitých dobrovoľných hasičských zborov Horný Kelčov, Makov, Turzovka, Korňa, družobných zborov z Českej republiky a to SDH Velké Karlovice, ako i projektového partnera DHZ Púchov.

Zasadnutie otvorilo svojím zbojníckym vystúpením občianske združenie Lupežov, ktorého väčšina členov sú zároveň i členmi DHZ Vysoká nad Kysucou.

Predseda Miroslav Dorman predniesol hodnotiacu správu, ktorej činnosť bola bohatá, či už absolvovaním školení a cvičení, v organizovaní a spoluorganizovaní rôznych spoločenských podujatí, realizovaných brigádach ako i v uskutočnených nepotešiteľných aktivitách ako sú zásahy pri požiaroch, povodniach, veterných smrštiach či pátracích akciách. Pri všetkých týchto činnostiach členovia dobrovoľného hasičského zboru využívali svoju techniku PS 12, PS 8, Ford Tranzit, 4-kolku Polaris, protipovodňový vozík a vysokotlakové hasiace zariadenie, ktoré zakúpili z dotácie z Ministerstva vnútra a zrepasovanú automobilovú striekačku, ktorú im osobne doviezol a odovzdal minister vnútra Slovenskej republiky Róbert Kaliňák za účasti ostatných vzácnych hostí.

V diskusii starosta obce Mgr. Anton Varecha ocenil aktivitu hasičského zboru v spoločenskom živote obce a vyzdvihol angažovanosť členov DHZ Vysoká nad Kysucou v kultúrnom i spoločenskom živote obce Vysoká nad Kysucou.

Dopracovať sa k takýmto pozitívnym výsledkom je zásluhou v prvom rade všetkých aktívnych členov, ktorí venujú svoj voľný čas ušľachtilým činnostiam a koľko krát život ohrozujúcim skutkom, ale i poskytnutej pomoci starostu a zastupiteľstva obce Vysoká nad Kysucou, ÚO DPO SR, družobných i okolitých zborov. Všetkým patrí srdečné poďakovanie.

 

„Bohu na slávu, ľuďom na pomoc!“

 

 

Text: Mgr. Katarína Jantošová

Foto: Milan Dorman