thumb hasici po rekonstrukcii 01DHZ Vysoká nad Kysucou sídli v hasičskej zbrojnici na Nižnom Kelčove, ktorá pred nedávnom prešla, vďaka súkromnému vlastníkovi spoločnosti A&T Group a.s., kompletnou rekonštrukciu. Budova dostala novú strechu, zateplenie a nové okná, boli v nej vymenené vnútorné rozvody elektrického vedenia, nanovo vybudované plynové kúrenie a hasičov potešili i nové plnoautomatické dvere do dvoch garáží. Vnútorné priestory si síce hasiči svojpomocne už niekoľko krát upravili pre svoje potreby – vybudovali kuchynku, spoločenskú miestnosť či zrekonštruovali vstupnú chodbu, ale najväčším nedostatkom  a doslova hambou boli takmer nefunkčné toalety.

Kalendárny rok 2016 preto členovia DHZ Vysoká nad Kysucou začali nie hasením, ale prácou. Svojpomocne sa pustili do rozsiahlej a náročnej rekonštrukcie priestorov hasičskej zbrojnice. Od januára, bez nároku na odmenu, odpracovali viac ako 2 500 pracovných hodín! Presvedčili, že sa dokážu postaviť nielen ohňu a živelným pohromám, ale i k majetku, ktorý využívajú pre svoju činnosť.

Moderné zrekonštruované priestory a ich technické vybavenie umožňuje realizovať schôdzovú činnosť, školenia členov, prezentácie a iné spoločenské aktivity. Priestory, ktoré využívajú členovia DHZ Vysoká nad Kysucou, zároveň slúžia i ako volebná miestnosť pre volebný okrsok Nižný Kelčov. Cieľom preto bolo dokončiť rekonštrukčné práce najneskôr do 5. marca 2016, čo sa hasičom podarilo a zrekonštruované priestory poslúžili ako volebná miestnosť pri voľbách do NR SR 2016. I touto vykonanou prácou sa členovia DHZ Vysoká nad Kysucou pripravujú na dôstojné oslavy 135. výročia založenia zboru, ktoré prebehnú v júni 2016.

Rekonštrukcia bola financovaná predovšetkým z vlastných zdrojov DHZ Vysoká nad Kysucou a z finančného príspevku obce Vysoká nad Kysucou.

Touto cestou ďakujeme všetkým členom a sympatizantom DHZ, ktorí strávili svoj voľný čas prácou v priestoroch hasičskej zbrojnice. Naše poďakovanie taktiež patrí aj pánovi starostovi, poslancom a zamestnancom obce Vysoká nad Kysucou.

 

Text a foto: Výbor DHZ Vysoká nad Kysucou

 

 

Priestory hasičskej zbrojnice PRED rekonštrukčnými prácami ...

 

 

PRIEBEH rekonštrukčných prác ...

 

Priestory hasičskej zbrojnice PO rekonštrukcii ...