2 dhz vysoka logoDHZ Vysoká nad Kysucou týmto prosí všetkých svojich členov, priaznivcov a sympatizantov o poskytnutie 2% z dane odvedenej v roku 2018, ktoré podporia činnosť združenia – prostriedky budú použité na činnosť organizácie a jej materiálne vybavenie.

 

Údaje o prijímateľovi – potrebné k poukázaniu 2% podielu:

Obchodné meno (názov): Dobrovoľný hasičský zbor Vysoká nad Kysucou

Sídlo: Vysoká nad Kysucou 524, 023 55 Vysoká nad Kysucou

IČO/SID: 00177474/3006

Právna forma: Občianske združenie

 

Predvyplnené Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby

 

V prípade potreby sme pre Vás pripravili i vzory ako správne tlačivá vyplniť:

- VZOR ako vyplniť Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby

- VZOR ako vyplniť Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti