thumb hasici zastavka2015 11Neporiadok, vysoká tráva a burina vítali doposiaľ cestujúcich i turistov na staničke Nižný Kelčov, ktorá mimochodom hrala i vo filme. V stredu 3. 6. 2015 členovia i členky DHZ Vysoká nad Kysucou vzali do rúk kosy, krovinorezy, hrable, vidly i motyky a okolie železničnej stanice dôkladne vyčistili. Túto aktivitu členovia DHZ Vysoká nad Kysucou vyvíjajú každý rok.

Z tohto miesta vyslovujeme poďakovanie 19 brigádujúcim členom, ktorí ochotne na výzvu priložiť ruku k dielu zareagovali. Je nám však ľúto, že vlani obnovená fasáda je už poškodená nápismi. Je to škoda, veď slúži nám všetkým …

Text: Vlasta Gajdicová

Foto: Zuzana Varechová