thumb nocna sutaz hasici2017 021Sobota 02. 09. 2017 bola výnimočná - konal sa 11. ročník Nočnej hasičskej súťaže o Drevené poháre DHZ Horný Kelčov a spoločnosti A&T Group a.s.. Súťaže sa zúčastnilo 27 družstiev.

Nechýbali ani hostia: starosta obce Vysoká nad Kysucou Mgr. Anton Varecha, Predseda Územného výboru DPO SR v Čadci Miroslav Koza a tajomníčka Marta Balošáková

thumb hasici detom2017 073Medzinárodný deň detí je pre ne špeciálnym sviatkom. V prvom rade symbolizuje dôležitosť týchto malých a krehkých bytostí, cieľom MDD je urobiť deťom radosť, darovať im ešte viac svojej lásky i času a povedať im, aké sú výnimočné. Celosvetovo oslavujú MDD 1. júna vo vyše 21 krajinách. Na Slovensku sa slávi od roku 1952. Myšlienka Medzinárodného dňa detí vznikla na Svetovej konferencii pre blaho detí.

thumb hasicsky ples2017 060V sobotu 22. 04. 2017 hasiči z Horného Kelčova, Vysokej, Bytče, Púchova a Korne vymenili zásahové obleky za slávnostné uniformy. Pozvanie prijal aj náš pán starosta Mgr. Anton Varecha, ktorý prišiel aj so svojou družinou v krásnych krojoch. Medzi vzácnych hostí plesu  patrili starostka Mesta Karolinka Márie Chovanečková, už spomínaný starosta obce Vysoká nad Kysucou Mgr. Anton Varecha s manželkou, krajský riaditeľ Hasičského záchranného zboru Ing. Jaroslav Kapusniak s manželkou, okrskový veliteľ Rastislav Fatura s manželkou.

thumb memorial pivkova2017 005V sobotu 14. januára 2017 sa v priestoroch telecvične vo Vysokej nad Kysucou – Vyšný Kelčov konal volejbalový turnaj O putovný pohár starostu obce - Memoriál Mgr. Márie Pivkovej. Memoriál organizovali členovia DHZ Horný Kelčov v spolupráci s obcou Vysoká nad Kysucou a rodinou Pivkovcov.

thumb vcs horny kelcov2016 001V nedeľu 11. 12. 2016 sa členovia DHZ Horný Kelčov opäť po roku stretli, aby hodnotili svoju ročnú prácu a zvolili si svojich funkcionárov. Na začiatku výročnej členskej schôdze sme si pripomenuli minútou ticha členov, ktorí nás navždy opustili - Jozefa Matejíka a Františka Ševca. Výročnú členskú schôdzu viedla tajomníčka DHZ Horný Kelčov, ktorá v úvode privítala všetkých hostí a samozrejme všetkých zúčastnených členov DHZ Horný Kelčov.

thumb 33Hasičská súťaž O putovný pohár starostu obce Vysoká nad Kysucou 1. ročník TFA vo Vyšnom Kelčov Hasiči z DHZ Horný Kelčov sa rozhodli v sobotu 08. 10. 2016 usporiadať vo Vyšnom Kelčove v areáli ZŠ Horný Kelčov netradičnú súťaž v silovom hasičskom viacboji tvz. TFA: Modifikácia disciplíny TFA – je simulácia zásahovej činnosti v zásahovom odeve pre hasičov so vzduchovým dýchacím prístrojom ako záťaž pre kategóriu MUŽI a ŽENY.

thumb hasicska nocna sutaz2016 009Sobota 03. 09. 2013 bola výnimočná - konal sa 10. ročník hasičskej súťaže o Drevenné poháre DHZ Horný Kelčov a spoločnosti A&T Group a.s.. Súťaže sa zúčastnilo 30 družstiev. Nechýbali ani naši priatelia z Karolinky. Na súťaži bola aj riaditeľka okresu Marta Balošáková, p. Mlakyta, p. Gartner a samozrejme nechýbal ani starosta obce Vysoká nad Kysucou Mgr. Anton Varecha.

hojana 07Tradíciu pálenia "Jánskych ohňov" sa snaží udržiavať i DHZ Horný Kelčov. Niekoľko zanietených členov pod vedením Milana Pivku sa postaralo o to, aby “hojana" tento rok stála i v hasičskom areáli.

thumb florian2016 13V nedeľu 8. mája 2016 hasiči z DHZ Horný Kelčov i DHZ Vysoká nad Kysucou spoločne oslávili svoj deň svätou omšou v kostole Božského srdca Ježišovho vo Vyšnom Kelčove, ktorú celebroval správca farnosti vdp. Mgr. Peter Hrenák.