thumb hasici ples2018 031V sobotu 28.04.2018 hasiči z Horného Kelčova, Vysokej, Bytče a Púchova vymenili zásahové obleky za slávnostné uniformy. Medzi pozvanými hosťami nechýbal starosta obce Vysoká nad Kysucou Mgr. Anton Varecha s manželkou, predseda územného výboru DPO SR v Čadci Miroslav Koza s manželkou, členka revíznej komisie DPO SR v Čadci Janka Červínková, veliteľ DPO SR v Čadci Ladislav Šimašek a členovia územného výboru DPO SR v Čadci Marta Balošáková, Mgr. Vladimír Kulas, František Hulák a Marián Šustek.

thumb 60 vyrocie DHZ Horny kelcov 124Členovia DHZ Horný Kelčov sa opäť po roku stretli, aby hodnotili svoju ročnú prácu a oslávili 60-té výročie založenia zboru. Netradične sa VČS a oslavy presunuli do priestorov Kultúrneho domu vo Vysokej nad Kysucou.

thumb zelezny hasic2017 049Druhý ročník netradičnej hasičskej súťaže O putovný pohár starostu obce Vysoká nad Kysucou sa konal 30. 09. 2017 vo Vyšnom Kelčove. Hasiči a hasičky prišli  na netradičnú súťaž v silovom hasičskom viacboji tvz. TFA: Modifikácia disciplíny TFA – je simulácia zásahovej činnosti v zásahovom odeve pre hasičov so vzduchovým dýchacím prístrojom ako záťaž pre kategóriu MUŽI, ŽENY, JUNIORI.

thumb nocna sutaz hasici2017 021Sobota 02. 09. 2017 bola výnimočná - konal sa 11. ročník Nočnej hasičskej súťaže o Drevené poháre DHZ Horný Kelčov a spoločnosti A&T Group a.s.. Súťaže sa zúčastnilo 27 družstiev.

Nechýbali ani hostia: starosta obce Vysoká nad Kysucou Mgr. Anton Varecha, Predseda Územného výboru DPO SR v Čadci Miroslav Koza a tajomníčka Marta Balošáková

thumb hasici detom2017 073Medzinárodný deň detí je pre ne špeciálnym sviatkom. V prvom rade symbolizuje dôležitosť týchto malých a krehkých bytostí, cieľom MDD je urobiť deťom radosť, darovať im ešte viac svojej lásky i času a povedať im, aké sú výnimočné. Celosvetovo oslavujú MDD 1. júna vo vyše 21 krajinách. Na Slovensku sa slávi od roku 1952. Myšlienka Medzinárodného dňa detí vznikla na Svetovej konferencii pre blaho detí.

thumb hasicsky ples2017 060V sobotu 22. 04. 2017 hasiči z Horného Kelčova, Vysokej, Bytče, Púchova a Korne vymenili zásahové obleky za slávnostné uniformy. Pozvanie prijal aj náš pán starosta Mgr. Anton Varecha, ktorý prišiel aj so svojou družinou v krásnych krojoch. Medzi vzácnych hostí plesu  patrili starostka Mesta Karolinka Márie Chovanečková, už spomínaný starosta obce Vysoká nad Kysucou Mgr. Anton Varecha s manželkou, krajský riaditeľ Hasičského záchranného zboru Ing. Jaroslav Kapusniak s manželkou, okrskový veliteľ Rastislav Fatura s manželkou.

thumb memorial pivkova2017 005V sobotu 14. januára 2017 sa v priestoroch telecvične vo Vysokej nad Kysucou – Vyšný Kelčov konal volejbalový turnaj O putovný pohár starostu obce - Memoriál Mgr. Márie Pivkovej. Memoriál organizovali členovia DHZ Horný Kelčov v spolupráci s obcou Vysoká nad Kysucou a rodinou Pivkovcov.

thumb vcs horny kelcov2016 001V nedeľu 11. 12. 2016 sa členovia DHZ Horný Kelčov opäť po roku stretli, aby hodnotili svoju ročnú prácu a zvolili si svojich funkcionárov. Na začiatku výročnej členskej schôdze sme si pripomenuli minútou ticha členov, ktorí nás navždy opustili - Jozefa Matejíka a Františka Ševca. Výročnú členskú schôdzu viedla tajomníčka DHZ Horný Kelčov, ktorá v úvode privítala všetkých hostí a samozrejme všetkých zúčastnených členov DHZ Horný Kelčov.

thumb 33Hasičská súťaž O putovný pohár starostu obce Vysoká nad Kysucou 1. ročník TFA vo Vyšnom Kelčov Hasiči z DHZ Horný Kelčov sa rozhodli v sobotu 08. 10. 2016 usporiadať vo Vyšnom Kelčove v areáli ZŠ Horný Kelčov netradičnú súťaž v silovom hasičskom viacboji tvz. TFA: Modifikácia disciplíny TFA – je simulácia zásahovej činnosti v zásahovom odeve pre hasičov so vzduchovým dýchacím prístrojom ako záťaž pre kategóriu MUŽI a ŽENY.