Sample ImageSlovom „slávnostné“ sa dali nazvať dni 9. a 10. augusta 2008. Práve počas týchto dní si Dobrovoľný hasičský zbor Horný Kelčov pripomenul už 50. výročie svojho vzniku.
V sobotu 9. augusta sa o 13:00 hod. konal v poradí už 10. ročník hasičskej súťaže v požiarnom útoku, ktorá nesie názov O putovný pohár starostu obce.
Slávnostnejšia a formálnejšia časť osláv sa konala v nedeľu 10. augusta 2008. O 11:00 hod. sa konala svätá omša a po jej ukončení sa v priestoroch reštaurácie požiarnik uskutočnila slávnostná členská schôdza. 

V sobotu 11. augusta 2007 usporiadala ZO DHZ Horný Kelčov v poradí už X. ročník súťaže hasičských družstiev, ktorá nesie názov – O putovný pohár starostu obce Vysoká nad Kysucou.