pohar_mSobotný večer sa dá prežiť všakovakými spôsobmi, no a ten v sobotu 11. septembra 2010 prežili naozaj svojsky všetci hasiči a priaznivci netradičného hasičského športu vo Vyšnom Kelčove.
Tak ako to avizovali dostupné informačné prostriedky v našej obci, v tento večer sa o 21:00 hod. začal, v hasičskom areáli pri ZŠ Horný Kelčov, v poradí už 4. oficiálny ročník nočnej hasičskej súťaže pod názvom „O drevený pohár DHZ Horný Kelčov“.

Sample ImageI napriek tomu, že 14. august 2010 sa stále radí medzi prázdninové dni a v čase prázdnin sa deti školskému areálu z ďaleka vyhýbajú, areál ZŠ Horný Kelčov predsa len v tento deň ožil. Školský areál v tento deň nepatril síce žiakom, ale tak ako to už tradične v tento dátum vo Vyšnom Kelčove býva, patril hasičom!

Sample ImageHorúci letný podvečer dňa 3. júla 2010 patril vo Vyšnom Kelčove dôchodcom. I tento rok dobrovoľný hasičský zbor Horný Kelčov pripravil pre dôchodcov tradičné posedenie v reštaurácii Požiarnik.
Skvelá nálada, spev a taktiež i tanec  boli jasnými znakmi príjemne prežitého podvečera, ktorého však hlavným cieľom nebolo dobre sa najesť a napiť, ale predovšetkým sa stretnúť a spoločne prežiť niekoľko nezabudnuteľných chvíľ ...

Sample ImageV sobotu 27. februára 2010 bolo možno badať „zvýšený výskyt“ hasičov vo Vyšnom Kelčove. Príčina bola jasná. V tento deň sa v reštaurácii Požiarnik konala avizovaná Výročná členská schôdza Dobrovoľného hasičského zboru Horný Kelčov.
Pozvanie na Výročnú členskú schôdzu prijalo 70 členov a 20 hostí.

Sample ImageV sobotu 12. 9. 2009 sa uskutočnil už 3. ročník súťaže o drevený pohár DHZ Horný Kelčov. Súťaž sa konala v hasičskom športovom areáli zo začiatkom o 21:30 hod. – teda za úplnej tmy! Súťaže sa zúčastnilo 7 družstiev v dvoch kategóriách: muži, ženy.

Sample ImagePri príležitosti osláv 390. výročia vzniku Obce Vysoká nad Kysucou sa uskutočnil v sobotu 15. 8. 2009 v poradí  už 12. ročník hasičskej súťaže O putovný pohár starostu obce. Za krásneho slnečného počasia sa v hasičskom areáli ZŠ Horný Kelčov zišlo 14 družstiev nielen z okresu Čadca, ale  i z Moravy.

Sample ImagePosledné februárové popoludnie vo Vyšnom Kelčove „patrilo“ hasičom! V sobotu 28. februára sa totiž konala výročná členská schôdza DHZ Horný Kelčov. Reštaurácia požiarnik vo Vyšnom Kelčove bola zaplnená už od 14:00 hod. do posledného miesta, čo podčiarkovalo skutočnosť, že členom DHZ Horný Kelčov na živote a fungovaní organizácie záleží.

Sample ImageSlovom „slávnostné“ sa dali nazvať dni 9. a 10. augusta 2008. Práve počas týchto dní si Dobrovoľný hasičský zbor Horný Kelčov pripomenul už 50. výročie svojho vzniku.
V sobotu 9. augusta sa o 13:00 hod. konal v poradí už 10. ročník hasičskej súťaže v požiarnom útoku, ktorá nesie názov O putovný pohár starostu obce.
Slávnostnejšia a formálnejšia časť osláv sa konala v nedeľu 10. augusta 2008. O 11:00 hod. sa konala svätá omša a po jej ukončení sa v priestoroch reštaurácie požiarnik uskutočnila slávnostná členská schôdza. 

V sobotu 11. augusta 2007 usporiadala ZO DHZ Horný Kelčov v poradí už X. ročník súťaže hasičských družstiev, ktorá nesie názov – O putovný pohár starostu obce Vysoká nad Kysucou.