thumb hasiciHK mdd 2015 14Medzinárodný deň detí je sviatok detí, ktorý sa oslavuje v mnohých krajinách sveta. Medzinárodný deň detí sa zvyčajne oslavuje každoročne 1. júna. Na Slovensku sa slávi od roku 1952. Myšlienka Medzinárodného dňa detí vznikla na Svetovej konferencii pre blaho detí. Hasiči z Horného Kelčova pripravili pre deti ukážku hasičskej techniky, ktorú získali vďaka úspešnej implementácií projektu.

thumb_schodza_dhzHK_2015_02V sobotu 31. januára 2015 sa členovia DHZ Horný Kelčov opäť po roku stretli aby hodnotili svoju ročnú prácu. Na začiatku výročnej schôdze sme si spomenuli na Mgr. Máriu Pivkovú, ktorá nás navždy opustila 16. októbra 2014. Výročnú členskú schôdzu viedla tajomníčka DHZ Horný Kelčov, ktorá v úvode privítala všetkých hostí a samozrejme všetkých zúčastnených členov DHZ Horný Kelčov.

V sobotu 6. decembra 2014 vyrástol vianočný stromček pri kostole Božského srdca Ježišovho.
Predseda DHZ Horný Kelčov Miroslav Ďurčanský veľmi pekne ďakuje členom DHZ Horný Kelčov, ktorý postavili stromček, taktiež rodine Bavlšíkovej a Štvrteckej, ktoré darovali strom a aj bratom  Robertovi a Ľubomírovi Veselkovcom za privezenie stromčeka.
thumb_stromcek_hasici_kelcov2014_08V sobotu 6. decembra 2014 vyrástol vianočný stromček pri kostole Božského srdca Ježišovho.  
Predseda DHZ Horný Kelčov Miroslav Ďurčanský veľmi pekne ďakuje členom DHZ Horný Kelčov, ktorý postavili stromček, taktiež rodine Bavlšíkovej a Štvrteckej, ktoré darovali strom a aj bratom  Robertovi a Ľubomírovi Veselkovcom za privezenie stromčeka.

plamen maj mV sobotu 23. 05. 2015 sa družstvá malých chlapcov a dievčat zúčastnili okresného kola hry PLAMEŇ v Oščadnici. Súťaže sa zúčastnilo 17 družstiev z okresu Čadca. Súťažilo sa v dvoch disciplínach a to štafeta na 400 m s prekážkami a CTIF útok.

thumb_hasicska_sutaz2014_06Sobotňajšie popoludnie 26. 7. 2014 vo Vyšnom Kelčove patrilo hasičom. Konal sa už XVII. ročník hasičskej súťaže O putovný pohár starostu obce Vysoká nad Kysucou. Tohto ročníku sa zúčastnilo 11 hasičských družstiev z toho dve ženské družstvá.

thumb_hasici_ples2014_06Sobota 10. 5. 2014 bola neobyčajnou pre Horný Kelčov. Konal sa štvrtý ročník hasičského plesu, ktorý usporiadal DHZ Horný Kelčov. Pozvanie prijalo 70 hostí. K skvelej zábave hrala hudobná skupina KRYSTAL z Dolného Hričova. Hostí vítal  Marek Zajíc a tajomníčka zboru Andrea Strížová.

thumb_florian2014_15V nedeľu 4. mája 2014 hasiči z DHZ Horný Kelčov i DHZ Vysoká nad Kysucou spoločne oslávili svoj deň svätou omšou v kostole Božského srdca Ježišovho vo Vyšnom Kelčove, ktorú celebroval správca farnosti vdp. Mgr. Peter Hrenák.

thumb_vyrocna_schodza_kelcov2014_03Sobota 25. januára 2014 sa niesla v duchu bilancovania a hodnotenia organizácie DHZ Horný Kelčov. Pozvanie na schôdzu prijal starosta obce Vysoká nad Kysucou Mgr. Anton Varecha, delegát OV DPO pán Ladislav Fatura, členovia družobnej organizácie z SDH Karolinka pod vedením Karla Řejdlika, delegácia z Púchova vedená pánom Rídzikom, delegácia z Makova vedená pánom Slaninákom, delegácia z Vysokej nad Kysucou vedená pánom Dormanom a delegácia z Korne vedená pánom Jarošom.

thumb_nocna_has_sutaz2013_41Sobota 21.09.2013 bola výnimočná - konal sa už 7. ročník tejto súťaže. Súťaže sa zúčastnilo 20 družstiev. Nechýbali ani naši priatelia z Karolinky a Oravy.  Na súťaži bola aj riaditeľka okresu Marta Balošáková, František Žilka, p. Mlakyta, p. Dedič.