thumb_hasici_ples2014_06Sobota 10. 5. 2014 bola neobyčajnou pre Horný Kelčov. Konal sa štvrtý ročník hasičského plesu, ktorý usporiadal DHZ Horný Kelčov. Pozvanie prijalo 70 hostí. K skvelej zábave hrala hudobná skupina KRYSTAL z Dolného Hričova. Hostí vítal  Marek Zajíc a tajomníčka zboru Andrea Strížová.

thumb_florian2014_15V nedeľu 4. mája 2014 hasiči z DHZ Horný Kelčov i DHZ Vysoká nad Kysucou spoločne oslávili svoj deň svätou omšou v kostole Božského srdca Ježišovho vo Vyšnom Kelčove, ktorú celebroval správca farnosti vdp. Mgr. Peter Hrenák.

thumb_vyrocna_schodza_kelcov2014_03Sobota 25. januára 2014 sa niesla v duchu bilancovania a hodnotenia organizácie DHZ Horný Kelčov. Pozvanie na schôdzu prijal starosta obce Vysoká nad Kysucou Mgr. Anton Varecha, delegát OV DPO pán Ladislav Fatura, členovia družobnej organizácie z SDH Karolinka pod vedením Karla Řejdlika, delegácia z Púchova vedená pánom Rídzikom, delegácia z Makova vedená pánom Slaninákom, delegácia z Vysokej nad Kysucou vedená pánom Dormanom a delegácia z Korne vedená pánom Jarošom.

thumb_nocna_has_sutaz2013_41Sobota 21.09.2013 bola výnimočná - konal sa už 7. ročník tejto súťaže. Súťaže sa zúčastnilo 20 družstiev. Nechýbali ani naši priatelia z Karolinky a Oravy.  Na súťaži bola aj riaditeľka okresu Marta Balošáková, František Žilka, p. Mlakyta, p. Dedič.

thumb_hasici_ples2013_13Sobota 13. 04. 2013 bola neobyčajnou pre Horný Kelčov. Konal sa tretí ročník hasičského plesu , ktorý usporiadali ženy a muži z DHZ Horný Kelčov. Pozvanie prijalo 80 hostí. K skvelej zábave hrala hudobná skupina KRYSTAL z Dolného Hričova.

thumb_vyrocna_schodzaHK2013_07Na prvý pohľad „obyčajná“ sobota 12. januára 2013 mala vo Vyšnom Kelčove predsa len prívlastok „slávnostná“. Slávnostná totiž bola pre všetkých členov DHZ Horný Kelčov, ktorí sa o 14:00 hod. stretli v reštaurácii požiarnik na Výročnej členskej schôdzi DHZ Horný Kelčov.

thumb_zeny_sezona_2012_12Hasičom z DHZ Horný Kelčov sa sezóna skončila. Tento rok sa zúčastnili osemnástich súťažiach DHZ Horný Kelčov - Ženy a na troch súťažiach DHZ Horný Kelčov - Muži.

thumb_zelezna_hasicka_12Ženy z DHZ Horný Kelčov dostali pozvanie na zaujímavú súťaž, ktoré samozrejme neodmietli. Bola to súťaž o Železnú Hasičku, súťaž jednotlivca, ktorý bol oblečený v zásahovej hasičskej uniforme a na chrbte niesol kyslíkovú fľašu.

thumb_nocna_sutaz2012_24V sobotu 08. 09. 2012. sa uskutočnil už  5. ročník súťaže O drevený pohár DHZ Horný Kelčov. Súťaž sa konala v hasičskom športovom areáli zo začiatkom o 21:00 hod. – teda za úplnej tmy! Súťaže sa zúčastnilo 20 družstiev z toho 7 družstiev ženských.