thumb vcs horny kelcov2016 001V nedeľu 11. 12. 2016 sa členovia DHZ Horný Kelčov opäť po roku stretli, aby hodnotili svoju ročnú prácu a zvolili si svojich funkcionárov. Na začiatku výročnej členskej schôdze sme si pripomenuli minútou ticha členov, ktorí nás navždy opustili - Jozefa Matejíka a Františka Ševca. Výročnú členskú schôdzu viedla tajomníčka DHZ Horný Kelčov, ktorá v úvode privítala všetkých hostí a samozrejme všetkých zúčastnených členov DHZ Horný Kelčov.

thumb 33Hasičská súťaž O putovný pohár starostu obce Vysoká nad Kysucou 1. ročník TFA vo Vyšnom Kelčov Hasiči z DHZ Horný Kelčov sa rozhodli v sobotu 08. 10. 2016 usporiadať vo Vyšnom Kelčove v areáli ZŠ Horný Kelčov netradičnú súťaž v silovom hasičskom viacboji tvz. TFA: Modifikácia disciplíny TFA – je simulácia zásahovej činnosti v zásahovom odeve pre hasičov so vzduchovým dýchacím prístrojom ako záťaž pre kategóriu MUŽI a ŽENY.

thumb hasicska nocna sutaz2016 009Sobota 03. 09. 2013 bola výnimočná - konal sa 10. ročník hasičskej súťaže o Drevenné poháre DHZ Horný Kelčov a spoločnosti A&T Group a.s.. Súťaže sa zúčastnilo 30 družstiev. Nechýbali ani naši priatelia z Karolinky. Na súťaži bola aj riaditeľka okresu Marta Balošáková, p. Mlakyta, p. Gartner a samozrejme nechýbal ani starosta obce Vysoká nad Kysucou Mgr. Anton Varecha.

hojana 07Tradíciu pálenia "Jánskych ohňov" sa snaží udržiavať i DHZ Horný Kelčov. Niekoľko zanietených členov pod vedením Milana Pivku sa postaralo o to, aby “hojana" tento rok stála i v hasičskom areáli.

thumb florian2016 13V nedeľu 8. mája 2016 hasiči z DHZ Horný Kelčov i DHZ Vysoká nad Kysucou spoločne oslávili svoj deň svätou omšou v kostole Božského srdca Ježišovho vo Vyšnom Kelčove, ktorú celebroval správca farnosti vdp. Mgr. Peter Hrenák.

thumb hasici ples2016 29V sobotu 16.04.2016 hasiči a hasičky z DHZ Horný Kelčov usporiadali už V. ročník hasičského plesu. Ples bol plný prekvapení v podobe dvoch vystúpení. Jednou časťou vystúpenia boli tradičné ľudové tance v podaní Ľubomíra Pavlíka a Adi Strížovej, Pavla Pavlíka a Ľubky Strížovej, Jaroslava Vanka a Nikoly Zajacovej, Rudolfa Štromka a Sonky Dobošovej.

thumb vyrocna schodza hasiciHK2016 09V sobotu 13. februára 2016 sa členovia DHZ Horný Kelčov opäť po roku stretli aby hodnotili svoju ročnú prácu. Na začiatku výročnej schôdze sme si spomenuli na Mgr. Milana Pivku, ktorý nás navždy opustil 08. 03. 2015. Výročnú členskú schôdzu viedla tajomníčka DHZ Horný Kelčov, ktorá v úvode privítala všetkých hostí a samozrejme všetkých zúčastnených členov DHZ Horný Kelčov.

thumb hasici sutaz2015 01Už tradične v mesiaci august druhá sobota patrí vo Vyšnom Kelčove hasičom, nebolo tomu inak ani tento rok. V sobotu 08.08.2015 o 14:00 bol slávnostne zahájený už osemnásty ročník hasičskej súťaže. Nechýbali ani vzácni hostia starosta obce Vysoká nad Kysucou Mgr. Anton Varecha, veliteľ DHZ Púchov Ing. Michal Koukal a predseda DHZ Bytča p. Gartner.

thumb hasicky sezona2015 18Ženy z DHZ Horný Kelčov sa zúčastnili už štyroch súťaži a z každej si domov niečo priniesli. Sezónu úspešne začali na 1. kole severoslovenskej hasičskej ligy v Rudinke, kde s časom 18:516 vybojovali v celkovom umiestnení 2. miesto a Ľubomíra Strížová s časom 17:304 získala ocenenie najrýchlejšej prúdarky.