Sample ImageV sobotu 27. februára 2010 bolo možno badať „zvýšený výskyt“ hasičov vo Vyšnom Kelčove. Príčina bola jasná. V tento deň sa v reštaurácii Požiarnik konala avizovaná Výročná členská schôdza Dobrovoľného hasičského zboru Horný Kelčov.
Pozvanie na Výročnú členskú schôdzu prijalo 70 členov a 20 hostí.

Samotnej schôdzi predchádzal krátky kultúrny program, ktorý si pripravili žiaci zo ZŠ Horný Kelčov.
Zvyšná časť schôdze už patrila výlučne iba hasičskej problematike. Prítomní si vypočuli správu o činnosti DHZ za rok 2009, ktorú predniesol predseda Peter Brezina, stanovili si úlohy svojej činnosti na rok 2010 a taktiež prijali do svojich radov dvoch nových členov.

No a samozrejme niekoľko fotografií z priebehu samotnej schôdze ...

 Sample Image
 Sample Image
 Sample Image
 Sample Image
 Sample Image
 Sample Image
 Sample Image
 Sample Image
 Sample Image
 Sample Image