Sample ImageV sobotu 12. 9. 2009 sa uskutočnil už 3. ročník súťaže o drevený pohár DHZ Horný Kelčov. Súťaž sa konala v hasičskom športovom areáli zo začiatkom o 21:30 hod. – teda za úplnej tmy! Súťaže sa zúčastnilo 7 družstiev v dvoch kategóriách: muži, ženy.

Drevený pohár DHZ Horný Kelčov, ktorý je vyhotovený z dubu, jeho výška je 70 cm, váži asi 10 kg a každým rokom porastie o 5 cm, si vďaka najlepšiemu času - 15,28 si odnieslo družstvo z Korne.
Ceny súťažiacim odovzdali: zástupca OV DPO Čadca p. Peter Dorman, veliteľ DHZ Horný Kelčov p. Anton Greguš  a hlavný rozhodca p. Ján Šromek.
Určite najdlhší nočný návrat zo súťaže malo družstvo DHZ mužov z Lodna.

Pre tých, ktorí v čase začiatku súťažu už spali, alebo sa z akýchkoľvek iných príčin nemohli zúčastniť tohto podujatia, prinášame niekoľko fotografií ...

Sample Image 
 Sample Image
 Sample Image
 Sample Image
 Sample Image
 Sample Image
 Sample Image
 Sample Image
 Sample Image
 Sample Image
 Sample Image
 Sample Image
 Sample Image
 Sample Image
 Sample Image
 Sample Image