Sample ImagePosledné februárové popoludnie vo Vyšnom Kelčove „patrilo“ hasičom! V sobotu 28. februára sa totiž konala výročná členská schôdza DHZ Horný Kelčov. Reštaurácia požiarnik vo Vyšnom Kelčove bola zaplnená už od 14:00 hod. do posledného miesta, čo podčiarkovalo skutočnosť, že členom DHZ Horný Kelčov na živote a fungovaní organizácie záleží.

Schôdze sa okrem samotných členom organizácie taktiež zúčastnili i hostia zo susedných hasičských zborov, pozvaní funkcionári z okresného hasičského výboru ale i zástupcovia družobných hasičských zborov z Českej republiky.  
V krátkom kultúrnom programe vystúpili žiačky zo ZŠ Horný Kelčov. Schôdzu viedla tajomníčka organizácie Mgr. Mária Pivková.

Na tomto mieste Vám prinášame niekoľko fotografií z priebehu výročnej členskej schôdze, ktorých autorom je pán Anton Ďurčanský ...

 Sample Image
 Sample Image
 Sample Image
 Sample Image
 Sample Image
 Sample Image
 Sample Image
 Sample Image
 Sample Image
 Sample Image
 Sample Image
 Sample Image
 Sample Image
 Sample Image
 Sample Image
 Sample Image
 Sample Image
 Sample Image
 Sample Image