thumb hasicska zabava DSCF9027Členovia DHZ Horný Kelčov v sobotu 11.06.2022 pozvali svojich priateľov a priaznivcov na hasičskú zábavu. Pozvanie prijal aj starosta obce Vysoká nad Kysucou Mgr. Anton Varecha s manželkou. Všetkým pozvaným sa v úvode prihovoril Ing. Ľubomír Pavlík predseda DHZ Horný Kelčov.
Počas celého večera hostí zabávala hudobná skupina Janka Pupika a nechýbala ani Muzička z pod Grúňa, ktorá rozospievala celú spoločnosť.

O skvelé jedlo sa postarali zamestnanci reštaurácie POŽIARNIK za čo patrí úprimné poďakovanie Jankovi Lysíkovi.
Bohatá tombola, vyčarila na tvárach mnohých výhercov úsmev a radosť z vecných cien. Vďaka päťdesiatim cenám si skoro každý niečo malé odniesol domov. Všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k bohatej tombole veľmi pekne ďakujeme a to: rodine Lysíkovej, Jánovi Hazukovi, Lucií Baričákovej, Kaderníctvu Gabriela, Ľubomírovi Zelenkovi, Ondrejovi Kubincovi, Miroslavovi Zemanovi, rodine Ježikovej, Jozefovi Hrtusovi, Milanovi Pavlíkovi, starostovi obce, celému výboru DHZ Horný Kelčov a všetkým ostatným, ktorí sa akoukoľvek formou pričinili o usporiadanie a zdarný priebeh celého podujatia.

Najväčším zadosťučinením pre členov DHZ Horný Kelčov, ktorí pripravovali ples bol úsmev na tvárach hostí, veď dobrá zábava a spev hovorili za všetko. Celá spoločnosť sa zabávala do neskorých ranných hodín.
Ďakujeme všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na príprave plesu.

 

Text: Bc. Andrea Strížová